Kungen vid ICC:s årsmöte

Fredagen den 24 mars närvarade Kungen vid Svenska ICC:s (International Chamber of Commerce) årsmöte som hölls på Grand Hôtel i Stockholm.

Vid ICC:s årsmöte, från vänster: Erik Belfrage, Fredrik Cappelen, Roberto Azevêdo, ordförande ICC Fredrik Persson, Eu- och handelsminister Ann Linde, generalsekreterare ICC Sweden Lena Johansson, Kungen, Marcus Wallenberg och Hans Stråberg.

Vid ICC:s årsmöte, från vänster: Erik Belfrage, Fredrik Cappelen, Roberto Azevêdo, ordförande ICC Fredrik Persson, Eu- och handelsminister Ann Linde, generalsekreterare ICC Sweden Lena Johansson, Kungen, Marcus Wallenberg och Hans Stråberg. Foto: af Adam

Mötet öppnades av generalsekreterare Lena Johansson, Svenska ICC. Årsmötets huvudtalare var Roberto Azevêdo, generaldirektör för World Trade Organisation (WTO).

Kring temat World Trade Challenged – Protectionism, slowing world trade and the key role of the WTO fördes sedan ett samtal mellan Roberto Azevêdo, WTO, EU- och handelsminister Ann Linde och styrelseordförande Hans Stråberg. Moderator var Erik Belfrage.

Näringslivets världs­organisation

ICC är näringslivets världsorganisation och representerar företag av alla storlekar och branscher. Organisationen grundades i Atlantic City år 1919 och ICC:s svenska nationalkommitté, Svenska ICC, 1921. Bland dess medlemmar finns praktiskt taget alla större näringslivsorganisationer och företag i Sverige.

Organisationen har som huvuduppgifter: att främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens, att verka för harmonisering och förenkling av regler och rutiner i internationell handel, att skapa självreglering genom uppförandekoder som sätter etiska standarder och att lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom.

ICC har högsta konsultativa status hos FN sedan 1946 och har en dialog med andra internationella organ såsom Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella Teleunionen (ITU) och Världstullorganisationen (WCO).