Drottningen vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag

Onsdagen den 22 mars närvarade Drottningen vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag i Stockholm. Silviahemmet bjuder varje år in till en inspirationsdag för dem som arbetar med personer med demenssjukdom.

Drottningen vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag.

Drottningen vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Inspirationsdagens moderator under var Wilhelmina Hoffman, överläkare, verksamhetschef för Silviahemmet och föreståndare för Svenskt Demenscentrum.

Moderator Wilhelmina Hoffman hälsar välkomna och berättar om dagens program.

Moderator Wilhelmina Hoffman hälsar välkomna och berättar om dagens program. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Dagens första föredrag hölls av professor Eric Westman. Han berättade om nya rön vad gäller hjärnavbildande metoder. Genom att använda olika slags röntgen och sedan sammanställa ”bildmaterialet” hoppas man att göra det möjliga att se om en patient riskerar att utveckla demens.

Professor Eric Westman talade om olika bildgivande tekniker så som datortomografi för att stödja demensdiagnostik och hur mer avancerade metoder för tidig diagnos kan komma att användas i framtiden.

Professor Eric Westman talade om olika bildgivande tekniker så som datortomografi för att stödja demensdiagnostik och hur mer avancerade metoder för tidig diagnos kan komma att användas i framtiden. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Silviasyster Lotta Roupe och Per Anders Persson, sjuksköterska och sexolog, presenterade sedan den nyligen utkomna skriften Sexualitet och demenssjukdom – En skrift för dig som arbetar med personer som har demenssjukdom. Skriften är framtagen av Svenskt Demenscentrum och Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götaland. Syftet med skriften är att göra temat pratbart, det innebär inte att man måste vara expert inom området, utan snarare att kunna och vilja möjliggöra samtal kring sexualitet.

Musikterapeut Katarina Lindblad berättade sedan hur musik kan användas på ett medvetet sätt i demensvården. Musik aktiverar hela hjärnan. Både inspelad musik och musik- och rytmstunder – enskilda eller gemensamma – kan vara till hjälp och glädje för demenssjuka.

Musikterapeut Katarina Lindblad håller föreläsning om hur musik kan användas på ett medvetet sätt i demensvården.

Musikterapeut Katarina Lindblad håller föreläsning om hur musik kan användas på ett medvetet sätt i demensvården. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Under rubriken Den fysiska miljöns betydelse i vårdmiljöer för äldre berättade Susanna Nordin, sjuksköterska och PhD, om sin avhandling: The quality of the physical environment and its association with activities and well-being among older people in residential care facilities. En miljö som ger tillgång till dagsljus, frisk luft och möjlighet till ett avskilt område är viktig för demenspatienter. Trots att en rad riktlinjer tagits fram vad gäller miljön för äldre så finns det fortfarande stora skillnader mellan olika boenden.

Helle Wijk tilldelas Silviahemmets Forsknings- och Utbildningsstipendium 2017 ”för sitt betydelsefulla arbete för kunskapsutvecklingen gällande intern miljö i vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom”. Helle Wijk är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, docent i omvårdnad, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Helle Wijk tilldelas Silviahemmets Forsknings- och Utbildningsstipendium 2017 ”för sitt betydelsefulla arbete för kunskapsutvecklingen gällande intern miljö i vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom”. Helle Wijk är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, docent i omvårdnad, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Dagen avrundades med att Drottningen delade ut Silviahemmets Forsknings- och Utbildningsstipendium 2017 till docent Helle Wijk och med att sju nya Silvialäkare diplomerades: Marie Bengtsson Lindberg, Lasarettet i Ystad, Gunilla Ekestam Zweig, Handens vårdcentral i Haninge, Alexandros Kalamatas, Skaraborgs sjukhus i Falköping, Agnes Lindbo, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Sophia Rudehill, Stockholmsgeriatriken, Zahra Shakeri Joushaghan, Närsjukvården i Finspång, och Gita Singh, Hässelby vårdcentral.

Sammanlagt finns nu 19 Silvialäkare, 206 Silviasjuksköterskor och 578 diplomerade Silviasystrar.

Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterske­utbildning och utbildningscertifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården.

Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.