Kungen höll avskedsaudiens för Italiens ambassadör

Tisdagen den 21 mars hölls avskedsaudiens på Kungl. Slottet för Italiens ambassadör Elena Basile.

Kungen tillsammans med Italiens ambassadör Elena Basile vid dagens avskedsaudiens.

Kungen tillsammans med Italiens ambassadör Elena Basile vid dagens avskedsaudiens. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.