Kronprinsessan vid Stockholm Peace Talks

Tisdagen den 21 mars närvarade Kronprinsessan vid seminariet Stockholm Peace Talks som hölls i Stockholms stadshus. En rad talare bidrog med personliga berättelser och praktiska lösningar på hur vi kan bli mer inkluderande och toleranta i Sverige såväl som utomlands.

Vid Stockholm Peace Talks som hölls i Stockholms stadshus.

Vid Stockholm Peace Talks som hölls i Stockholms stadshus. Foto: Eero Hannukainen/IBL

Kvällens tema var Better Together. Kring detta ämne talade bland andra Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud i Syrien, som berättade om sina erfarenheter av fredsförhandlingar, polisen Selma Tengeborg som delgav erfarenheter av brottsförebyggande arbete, Sveriges FN-ambassadör i New York Olof Skoog som talade om Sveriges roll i Säkerhetsrådet, Siavosh Derakhti, grundare av ”unga mot anti-semitism”, berättade om sitt engagemang, och Emilia Bjuggren, bitr. borgarrådssekreterare, talade om sin uppväxt i Tensta och hur vi kan stärka förorterna.

Stockholm Peace Talks

Peace Talks bygger på idén att alla kan vara med och skapa fred i samhället. Seminariet arrangerades av Interpeace i samarbete med Stockholms stad. Interpeace är en oberoende internationell fredsbyggande organisation som inrättades 1994 av FN för att utveckla innovativa lösningar för att bygga fred