Kungen vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid

Måndagen den 20 mars närvarade Kungen vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid. Sammankomsten hölls på Riddarhuset i Stockholm med efterföljande middag på Grand Hôtel.

Kungen delar ut Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till professor Sten Ebbesen.

Kungen delar ut Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till professor Sten Ebbesen. Foto: Thérese Särnbäck/ Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien är en vetenskaplig humanistisk-samhällsvetenskaplig akademi med uppgift att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden samt kulturmiljövård.

Årshögtiden inleddes på Riddarhuset där akademiens preses, professor Anders Cullhed, öppnade sammankomsten med ett välkomstanförande. Under ceremonin delade Kungen ut Kungl. Vitterhetsakademiens medaljer och stipendier.

Akademiens största pris Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning går i år till professor Sten Ebbesen, Köpenhamn, för framstående humanistisk forskargärning. Utmärkelsen får han bland annat för sin originella filologiska och filosofiska forskning i historiska texter om antik och medeltida logik, semantik och kunskapsteori. Prissumman är på en miljon kronor.

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753. Under Akademiens första tid gick den under namnet ”Drottningens akademi”, då den styrdes av sin stiftarinna. Drottning Lovisa Ulrika porträtterad av Lorens Pasch d.y. Bilden är beskuren.

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753. Under Akademiens första tid gick den under namnet ”Drottningens akademi”, då den styrdes av sin stiftarinna. Drottning Lovisa Ulrika porträtterad av Lorens Pasch d.y. Bilden är beskuren. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

Om Kungl. Vitterhets­akademien

Drottning Lovisa Ulrika instiftade akademien den 20 mars 1753 och gav den namnet Kongl. Swenska Witterhets Academien. Akademiens årshögtid arrangeras i regel den 20 mars.

Gustav III ombildade Akademien 1786 och gav den namnet Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, vilket akademien heter än idag. I dagligt tal används oftast benämningen Kungl. Vitterhetsakademien.