Informationskonselj på Kungl. Slottet

Måndagen den 20 mars hölls informationskonselj på Kungl. Slottet. Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen.

Kungen och Kronprinsessan hälsar på statsråden inför dagens informationskonselj.

Kungen och Kronprinsessan hälsar på statsråden inför dagens informationskonselj. Foto: Kungahuset.se

Informationskonseljer hålls tre till fyra gånger om året. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar i konseljerna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

I Lovisa Ulrikas matsal. Informationskonseljerna hålls vanligtvis i Konseljsalen men då den genomgår en renovering under 2017 flyttas konseljerna till Lovisa Ulrikas matsal.

I Lovisa Ulrikas matsal. Informationskonseljerna hålls vanligtvis i Konseljsalen men då den genomgår en renovering under 2017 flyttas konseljerna till Lovisa Ulrikas matsal. Foto: Kungahuset.se