Prinsessan Sofia vid möte med YPO

Torsdagen den 16 mars närvarade Prinsessan Sofia vid en föredragning om Global Child Forum, som ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Mötet hölls med anledning av att YPO (Young Presidents' Organization) Dubai besöker Stockholm.

Ulf Karlberg, tidigare styrelseordförande för Global Child Forum, berättar om organisationens verksamhet under mötet i Bernadottebiblioteket.

Ulf Karlberg, tidigare styrelseordförande för Global Child Forum, berättar om organisationens verksamhet under mötet i Bernadottebiblioteket. Foto: Kungahuset.se

Under mötet i Bernadottebiblioteket fick representanterna för YPO (Young Presidents' Organization) Dubai en föredragning om Global Child Forum Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter. Målet är att identifiera lösningar kring de mest angelägna frågorna när det gäller företagens möjligheter att påverka barns rättigheter.

Sedan starten har fem forum ägt rum i Stockholm samt tre utanför Sverige; i Dubai där Drottningen deltog, i Pretoria där Prinsessan Sofia medverkade och i Kuala Lumpur där Kungaparet deltog Kungaparet kommer att vara med vid forumet i São Paulo, Brasilien, i början av april.

YPO

YPO (Young Presidents' Organization är ett icke-vinstdrivande, globalt närverk av unga chefer som delar målet att bli bättre ledare genom utbildning och idéutbyten (Better Leaders Through Education and Idea ExchangeTM).

YPO grundades 1950 och har i dag fler än 24.000 medlemmar i över 130 länder.