Prinsessan Sofia vid invigningen av Nya Södertälje sjukhus

Torsdagen den 9 mars invigde Prinsessan Sofia Nya Södertälje sjukhus. De omfattande ny- och ombyggnationerna av sjukhuset innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus.

Under rundvandringen fick Prinsessan tillfälle att träffa och tala med personal på Nya Södertälje sjukhus.

Under rundvandringen fick Prinsessan tillfälle att träffa och tala med personal på Nya Södertälje sjukhus. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Prinsessan Sofia anlände till sjukhuset och togs emot av Mikael Runsiö, vd för Södertälje Sjukhus AB, och finanslandstingsrådet Iréne Svenonius.

Under invigningsceremonin framfördes musik av brasskvintetten Cornea från Kulturskolan i Södertälje och tal hölls av bland andra finans­landstings­rådet Irene Svenonius, fastighets- och investerings­landstings­rådet Paul Lindqvist och Anna Starbrink, hälso- och sjukvårds­landstings­rådet.

I väntan på invigningen.

I väntan på invigningen. Foto: Patrik C Österberg/IBL

Ceremonin avslutades med Prinsessan Sofias invigningstal:

Anledningen till att vi är här i dag, invigningen av Nya Södertälje sjukhus, är också del av en positiv utveckling. Stockholmsregionen växer snabbt. Vi som bor här blir fler och vi blir äldre.

Vi har också tillgång till mer information än förr, och till nya digitala verktyg. Den utvecklingen måste sjukvården kunna möta och där är den här storsatsningen en viktig pusselbit.

Jag hoppas att de här moderna lokalerna ska ge alla er som arbetar här ännu bättre förutsättningar att utföra er viktiga uppgift – att ge trygg och tillgänglig akutsjukvård till en växande befolkning.

H.K.H. Prinsessan Sofia

Prinsessan Sofia förklarar Nya Södertälje sjukhus invigt.

Prinsessan Sofia förklarar Nya Södertälje sjukhus invigt. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Under en rundvandring fick Prinsessan sedan se akutmottagningen, röntgenavdelningen, operationssalarna och förlossningsavdelningen. Därefter följde en presentation av den konst som nu installeras på sjukhuset.

Prinsessan Sofia får en visning av akutmottagningen.

Prinsessan Sofia får en visning av akutmottagningen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nya Södertälje sjukhus

Ny- och ombyggnationerna av Södertälje sjukhus ingår i den omfattande utveckling av Stockholms läns hälso- och sjukvård som pågår. Nya Södertälje sjukhus får 120 nya enkelrum och en utrymmesmässig kapacitet för 2 000 nya vårdtillfällen (besök i slutenvården) och 7 500 fler akuta besök. Sjukhuset får en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet.

En del arbete återstår, bland annat totalrenoveringen av den gamla behandlingsbyggnaden.

En del arbete återstår, bland annat totalrenoveringen av den gamla behandlingsbyggnaden. Foto: Patrik C Österberg/IBL

Till toppen