Prins Daniel vid symposium om organdonation

Onsdag den 8 mars besökte Prins Daniel Akademiska sjukhuset i Uppsala för att delta i ett symposium på temat organdonation och aktuell transplantationsforskning. Konferensen hölls med anledning av World Kidney Day som under veckan uppmärksammas världen över.

Prinsen i samtal med Bengt Fellström, professor i njurmedicin vid Uppsala universitet och överläkare på Njurmedicinska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Prinsen i samtal med Bengt Fellström, professor i njurmedicin vid Uppsala universitet och överläkare på Njurmedicinska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Jim Elfström

Symposiet som var öppet för allmänheten, gästades även av representanter från Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet och särskilt inbjudna gäster från International Society of Nephrology, Karolinska Institutet och organisationen Mer organdonation.

Arbetet med att öka donationsfrekvensen samt nya sätt att behandla patienter för att öka möjligheten till donation var fokus för konferensen. Under förmiddagen diskuterades också den pågående utredningen om att vidga kriterierna för organdonation. Bland talarna fanns Helene Malm, sektionschef transplantation Akademiska sjukhuset, Stefan Ström, reg. donationsansvarig läkare för Uppsala-Örebroregionen, Anders Milton, statlig utredare för Donationsutredningen, och Cecilia Hielte Kallenberg, styrelseledamot i Mer organdonation.

Under eftermiddagen besökte Prins Daniel transplantationsavdelningen 85D2 tillsammans med överläkare Helene Malm. Under rundvandringen fick Prinsen tillfälle att träffa patienter.

Prins Daniel är beskyddare för Mer organdonation (MOD).

Under besöket på Akademiska sjukhuset fick Prinsen tillfälle att prata med 15-åriga Vilma och hennes pappa Leif. I maj förra året fick Vilma en njure av sin pappa.

Under besöket på Akademiska sjukhuset fick Prinsen tillfälle att prata med 15-åriga Vilma och hennes pappa Leif. I maj förra året fick Vilma en njure av sin pappa. Foto: Jim Elfström

Om World Kidney Day

World Kidney Day (WKD) inträffar varje år andra torsdagen i mars och initierades av The International Society of Nephrology och The International Federation of Kidney Foundations. WKD har i år temat kidney disease and obesity.

Njurtransplantationscentra i Sverige

Transplantationsverksamheten i Sverige är uppdelad i fyra regioner. Förutom på Akademiska, som ansvarar för Mellansverige, görs njurtransplantationer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (dit även norra Sverige hör), Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Skåne universitetssjukhus i Malmö