Prinsessan Madeleine i möte med styrelsen för Childhood i USA

Torsdagen den 23 februari deltog Prinsessan Madeleine i ett möte med styrelsen för World Childhood Foundation USA.

Styrelsen för World Childhood Foundation USA. Från vänster: Lena Kaplan, Joanna Rubinstein, Jon Brayshaw, ordförande, Stephanie Löfgren, Prinsessan Madeleine, Paula Guillet de Monthoux, Sofia Chappuis och Rick Gage.

Styrelsen för World Childhood Foundation USA. Från vänster: Lena Kaplan, Joanna Rubinstein, Jon Brayshaw, ordförande, Stephanie Löfgren, Prinsessan Madeleine, Paula Guillet de Monthoux, Sofia Chappuis och Rick Gage.

World Childhood Foundation

Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder. Grundare och hedersordförande för World Childhood Foundation är H.M. Drottningen.