Statsbesök från Kanada – dag 3

Onsdagen den 22 februari fortsatte statsbesöket från Kanada. Under dagen var Kungaparet och generalguvernörsparet i Malmö och Lund. På programmet stod bland annat besök på Malmö högskola för en paneldiskussion kring mångfald och integration, Återskapa i Malmö och European Spallation Source, ESS, i Lund.

Drottningen deltog i en workshop tillsammans med barn vid besöket på Återskapa.

Drottningen deltog i en workshop tillsammans med barn vid besöket på Återskapa. Foto: Emil Langvad/TT

Onsdagens program inleddes vid Malmö högskola där Kungaparet och generalguvernörsparet välkomnades av Kerstin Tham, rektor Malmö högskola.

Kungaparet och generalguvernörsparet tillsammans med rektor Kerstin Tham vid Malmö högskola.

Kungaparet och generalguvernörsparet tillsammans med rektor Kerstin Tham vid Malmö högskola. Foto: Anna Wahlgren

I högskolans aula tog Kungen och generalguvernör David Johnston sedan del av diskussionen Diversity in Canadian and Swedish Cities – Maximising the Potential of Newcomers, som rörde erfarenheter av arbetet för mångfald i svenska och kanadensiska städer. Universitetslektor Christian Fernández modererade diskussionen. Deltagare i panelen var Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande, Alia Hogben, Canadian Council of Muslim Women, Calgarys borgmästare Naheed Nenshi, Anna Heide, CSR-chef Malmö Kommunala Bostadsbolag, och och Maatalii Okalik, ordförande för National Inuit Youth Council.

Under samtalet om erfarenheter av arbete för mångfald i svenska och kanadensiska städer.

Under samtalet om erfarenheter av arbete för mångfald i svenska och kanadensiska städer. Foto: Anna Wahlgren

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). är ett forskningsinstitut vid Malmö högskola som grundades 2007. Det är ett centrum för forskning om migration, mångfald och välfärd, med en hög internationell profil. Malmö högskola har ett aktivt utbyte med Kanada.

Kungen och generalguvernör David Johnston under samtalen på Malmö högskola.

Kungen och generalguvernör David Johnston under samtalen på Malmö högskola. Foto: Anna Wahlgren

Drottningen och Sharon Johnston fick samtidig ta del av ALHVA, ett projekt som hjälper socialt utsatta familjer med spädbarn där en eller båda föräldrarna lider av psykisk ohälsa eller har missbruksproblem. Projektet består av en behandlingsdel och en forskningsdel. ALHVA är ett samverkansprojekt mellan institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola och sociala resursförvaltningen i Malmö stad.

Efter förmiddagen på Malmö högskola bjöd landshövding Anneli Hulthén in till lunch på länsresidenset vid Stortorget i Malmö.

Efter lunchen besöker Drottningen och Sharon Johnston Återskapa, ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning.. Grundaren och projektledaren Carin Hernqvist hälsade välkommen.

Sharon Johnston vid besöket på Återskapa.

Sharon Johnston vid besöket på Återskapa. Foto: Emil Langvad/TT

Målet med verksamheten är att stimulera kreativitet, initiativförmåga och uppfinningsrikedom genom lekfulla designprocesser samt att öka miljömedvetenhet. Återskapa är uppbyggt kring en unik materialbank med en skapande verkstad, där industrispill och annat utrensat material från företag återanvänds och ges nytt liv.

Återskapa finns på STPLN i Malmö. STPLN är en mötesplats, ett så kallat Makers Space och inkubator för kreativa projekt som befinner sig i gränslandet mellan det kommersiella, det offentliga och det idéburna.

Återskapa finns på STPLN i Malmö. STPLN är en mötesplats, ett så kallat Makers Space och inkubator för kreativa projekt som befinner sig i gränslandet mellan det kommersiella, det offentliga och det idéburna. Foto: Återskapa

Generalguvernören och Kungen var under eftermiddagen vid European Spallation Source, ESS, som nu byggs utanför Lund och som är ett av Europas största infrastrukturprojekt för forskning. John Womersley, generaldirektör för ESS, tog emot och visade inledningsvis byggnationen av anläggningen.

Därefter vidtog diskussioner på temat Where to next? The benefits and opportunities for enhanced cross-sectoral linkages on innovation and research between Canada and Sweden.

Under samtalen om hur tvärsektoriell forskning kan leda till banbrytande upptäckter inom nya forskningsområden.

Under samtalen om hur tvärsektoriell forskning kan leda till banbrytande upptäckter inom nya forskningsområden. Foto: Kungahuset.se

European Spallation Source (ESS) är en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. Anläggningen kan liknas vid ett stort mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Tillsammans med MAX IV-anläggningen, också i Lund, kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen.

Statsbesök från Kanada

David Johnston är Kanadas 28:e generalguvernör. Elizabeth II är Drottning av Kanada och representeras i landet av generalguvernören.

Det fyra dagar långa besöket äger rum i Stockholm, Malmö, Lund och Göteborg.

Den svenska regeringen representeras av statsminister Stefan Löfven, EU- och handelsminister Ann Linde samt ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.