Statsbesök från Kanada – dag 2

Tisdagen den 21 februari fortsatte statsbesöket från Kanada. På programmet stod bland annat ett handelsseminarium om svensk-kanadensiska affärsmöjligheter, besök på Karolinska institutet för samtal kring forskning och en lunch på Stockholms stadshus.

Professor Anna Falk visar runt i laboratoriet på Karolinska Institutet och berättar om forskningen kring sjukdomar som påverkar hjärnan.

Professor Anna Falk visar runt i laboratoriet på Karolinska Institutet och berättar om forskningen kring sjukdomar som påverkar hjärnan. Foto: Erik Cronberg

Daniel Alfredsson, Maatalii Okalik, Sharon Johnston och Drottningen under besöket på NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska institutet.

Daniel Alfredsson, Maatalii Okalik, Sharon Johnston och Drottningen under besöket på NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska institutet. Foto: Patrik C Österberg / IBL

Kungens och generalguvernörens dag inleddes med ett handelsseminarium på Rosenbads konferenscenter. Temat var Opportunities for Canadian and Swedish Business under CETA och deltog gjorde representanter för svenskt och kanadensiskt näringsliv.

Under seminariet hölls ett panelsamtal modererat av Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare. Under samtalet lyftes möjligheter för ökad handel genom frihandelsavtalet CETA. Deltog gjorde Lydia Engholm, Business Sweden i Kanada, Perrin Beatty, Canadian Chamber of Commerce, Carola Lemne, Svenskt näringsliv, Joy Nott, Canadian Association of Importers and Exporters och Lena Johansson, ICC.

Under seminariet hölls ett panelsamtal modererat av Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare. Under samtalet lyftes möjligheter för ökad handel genom frihandelsavtalet CETA. Deltog gjorde Lydia Engholm, Business Sweden i Kanada, Perrin Beatty, Canadian Chamber of Commerce, Carola Lemne, Svenskt näringsliv, Joy Nott, Canadian Association of Importers and Exporters och Lena Johansson, ICC. Foto: Kungahuset.se

Kanada är EU:s tolfte största handelspartner och Sveriges 22:a största. I maj 2009 inleddes förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada, CETA - Comprehensive Economic Trade Agreement. Förhandlingarna avslutades under hösten 2014. CETA undertecknades den 30 oktober 2016 vid EU-Kanada toppmötet i Bryssel i närvaro av Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Europaparlamentet godkände CETA den 15 februari 2017 vilket leder till att avtalet kan tillämpas provisoriskt redan under mars/april i år

Vid NASP, Karolinska Institutet

Vid NASP, Karolinska Institutet. Foto: Patrik C Österberg/IBL

Professor Danuta Wasserman, Drottningen och Sharon Johnston.

Professor Danuta Wasserman, Drottningen och Sharon Johnston. Foto: Erik Cronberg

Drottningen och Sharon Johnston besökte under morgonen NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska institutet. Professor Danuta Wasserman, som är direktör för centret, gav inledningsvis en presentation av verksamheten. Vid NASP genomförs forskning och metodutveckling för att studera psykisk och kroppslig ohälsa som kan leda till suicidala handlingar. NASP har även utbildningsverksamhet för att förbättra kunskapen och insatserna inom självmordsprevention. Sedan 2007 har NASP varit en del av Karolinska Institutet.

Drottningen i samtal med Mats Sundin och Mikael Horal, senior rådgivare på Karolinska Institutet.

Drottningen i samtal med Mats Sundin och Mikael Horal, senior rådgivare på Karolinska Institutet. Foto: Erik Cronberg

Därefter besökte Kungaparet och generalguvernörsparet Karolinska Institutet där vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright tog emot vid forskargruppsledare Anna Falks laboratorium. Anna Falks forskargrupp använder 3D-bioskrivare i sin forskning för att bland annat studera levande vävnad och utvecklingen av nervceller.

Förmiddagen avrundades med samtal i Nobel Forum med bland andra före detta ishockeyproffset Mats Sundin som presenterade projektet Mats Sundin Fellowship in Developmental Health. Det är ett svenskt-kanadensiskt forskarutbyte mellan Karolinska Institutet och University of Toronto som inleddes våren 2012 då Mats Sundin donerade pengar till forskning inom området hälsa och sjukdom i människans utveckling. Sophie Petropoulos som var den första Mats Sundin Fellow redovisade sina studier om det mänskliga embryots första utveckling.

Under lunchen i Gyllene Salen. Salen har fått sitt namn efter väggutsmyckningarna i guldmosaik av konstnären Einar Forseth. Mosaiken visar motiv ur Sveriges historia med Mälardrottningen, symbolen för Stockholm, i fonden.

Under lunchen i Gyllene Salen. Salen har fått sitt namn efter väggutsmyckningarna i guldmosaik av konstnären Einar Forseth. Mosaiken visar motiv ur Sveriges historia med Mälardrottningen, symbolen för Stockholm, i fonden. Foto: Kungahuset.se

Lunchen ägde rum i Stockholms stadshus med kommunfullmäktiges ordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach och finansborgarrådet Karin Wanngård som värdar.

Prinsparet i samtal med generalguvernörsparet vid lunchen på Stadshuset.

Prinsparet i samtal med generalguvernörsparet vid lunchen på Stadshuset. Foto: Kungahuset.se

Efter lunchen fortsatte programmet för Kungen och generalguvernören på Kungliga vetenskapsakademien (KVA) där ordförande Christina Moberg och generalsekreterare Göran K Hansson tog emot. Ämnen som avhandlades på KVA rörde lärande och utbildning som grund för innovation och utveckling av samhället. Helene Hellmark Knutsson, ministern för högre utbildning och forskning, deltog från regeringens sida.

Johan Fritzell, professor i socialgerontolog och föreståndare vid ARC, presenterar forskningsinstitutets arbete.

Johan Fritzell, professor i socialgerontolog och föreståndare vid ARC, presenterar forskningsinstitutets arbete. Foto: Kungahuset.se

Drottningen och Sharon Johnston besökte samtidigt Aging Research Center (ARC). ARC är ett nationellt forskningsinstitut som forskar på åldrande utifrån fyra forskningsområden: Livslängd, morbiditet och funktionsförmåga; Vård och omsorg av äldre personer; Trender och ojämlikhet inom hälsa; och Hjärnans åldrande.

Under besöket hölls även en diskussion kring arbetet för ett demensvänligt samhälle. Samtalsledare var Wilhelmina Hoffman, vd för Svenskt Demenscentrum samt rektor och verksamhetschef för Silviahemmet.

Bakom Svenskt Demenscentrum (SDC) står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdrag och finansiering kommer från Socialstyrelsen och regeringen.

Drottningen visar exempel på hur bostäder kan anpassas för den demenssjuke. Här provar Sharon Johnston en fåtölj som ger värme och trygghet.

Drottningen visar exempel på hur bostäder kan anpassas för den demenssjuke. Här provar Sharon Johnston en fåtölj som ger värme och trygghet. Foto: Kungahuset.se

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Bland annat finns utbildningar för olika personalkategorier inom vården så som undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

Ombord på Vasaskeppet.

Ombord på Vasaskeppet. Foto: Kungahuset.se

På kvällen gav generalguvernör David Johnston och Sharon Johnston en svarsmottagning på Vasamuseet.

Under kvällen bjöds på en meny med det bästa från det svenska och det kanadensiska köket.

Under kvällen bjöds på en meny med det bästa från det svenska och det kanadensiska köket. Foto: Kungahuset.se

Statsbesök från Kanada

David Johnston är Kanadas 28:e generalguvernör. Elizabeth II är Drottning av Kanada och representeras i landet av generalguvernören.

Det fyra dagar långa besöket äger rum i Stockholm, Malmö, Lund och Göteborg.

Den svenska regeringen representeras av statsminister Stefan Löfven, EU- och handelsminister Ann Linde samt ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.