Kungen i möte med landshövding Ingrid Burman

Fredagen den 17 februari gav Kungen företräde för Ingrid Burman, ny landshövding i Kronobergs län, på Kungl. Slottet.

Kungen och landshövding Ingrid Burman vid mötet på Kungl. Slottet.

Kungen och landshövding Ingrid Burman vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Ingrid Burman är landshövding i Kronobergs län sedan den 1 februari 2017. Hon har tidigare bland annat varit ordförande i riksdagens socialutskott, vice ordförande i Vänsterpartiet och ordförande för Handikappförbunden.

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.