Kungaparet i möte med Strål­säkerhets­myndigheten

Fredagen den 17 februari gav Kungaparet företräde för generaldirektör Mats Persson och Michael Knochenhauer från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kungaparet, Michael Knochenhauer och Mats Persson vid mötet på Kungl. Slottet.

Kungaparet, Michael Knochenhauer och Mats Persson vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Under mötet informerades Kungaparet av generaldirektör Mats Persson och Michael Knochenhauer, som är chef för Strålsäkerhetsmyndighetens avdelning för kärnkraftssäkerhet, om myndighetens arbete.

Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljö- och energidepartementets ansvarsområde. Myndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. De arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.