Kungen vid seminarium om viltförvaltning

Onsdagen den 15 februari närvarade Kungen vid ett seminarium om viltförvaltning på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala.

Kungen i samtal med professor Stephen M. Redpath.

Kungen i samtal med professor Stephen M. Redpath. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Seminariet arrangerades av Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.

Bland föreläsarna fanns professor Stephen M. Redpath från University of Aberdeen i Storbritannien. Han är den 21:e innehavaren av Kung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap och har blivit internationellt uppmärksammad för sitt engagemang för att bevara ett antal starkt hotade arter såsom snöleoparden.

Professor Redpath tog upp exempel på framgångsrik hantering av konflikter kring bevarande, skötsel och nyttjande av vilt- och rovdjursstammar. Han lyfte särskilt fram vikten av att söka lösningar som kan gynna båda parter i en konflikt samt att engagera lokalsamhällena i dessa lösningar.

– Konflikter kan inte alltid lösas, men de kan hanteras – om viljan finns där, sa professor Redpath.

Professor Redpath talade om hantering av konflikter kring bevarande, skötsel och nyttjande av vilt- och rovdjursstammar.

Professor Redpath talade om hantering av konflikter kring bevarande, skötsel och nyttjande av vilt- och rovdjursstammar. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Under förmiddagen föreläste även Henrik Andrén, professor i viltekologi vid SLU, Maria Johansson, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet, och Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, om andra aspekter av konflikthantering kring viltförvaltning.

Föreläsningen avslutades med en lunch där forskaren Anna Rising berättade om ett forskningsprojekt vid SLU där man framställt artificiell spindeltråd med hjälp av bakterier. Artificiell spindeltråd är ett starkt och töjbart material med många möjliga användningsområden, speciellt inom medicinen där det bland annat kan komma att användas för att odla celler.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.