Kungen besökte Nationella Insatsstyrkan

Tisdagen den 14 februari besökte Kungen Nationella Insatsstyrkan (NI) i Stockholm för att ta del av deras arbete och utveckling. NI bildades 1991 med huvuduppgiften att bekämpa terroraktioner i Sverige.

Kungen får en introduktion till den övning av gisslanfritagning som förevisades under besöket.

Kungen får en introduktion till den övning av gisslanfritagning som förevisades under besöket. Foto: NI

NI genomför uppdrag både i Sverige och utomlands. Regeringen beskriver NI:s huvuduppgift som: ”NI är Sveriges yttersta polisiära resurs som ska hantera situationer som är så allvarliga, ovanliga eller riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga polisverksamheten”.

Kungen fick inledningsvis höra om NIs arbete, veta mer om hur samverkan ser ut med Säkerhetspolisen och hur samarbetet allt mer utvecklas med Försvarsmakten och Kustbevakningen, samt hur samarbetet ser ut mellan antiterroriststyrkor internationellt.

Därefter fick Kungen ta del av övningar. Inledningsvis en simulerad situation där ett antal terrorister hade förskansat sig i en byggnad och där Nationella Insatsstyrkan genomförde en fritagning.

Kungen fick även se en av NIs insatsgrupper genomföra gisslanfritagning i en uppbyggd lägenhetsmiljö.

Avslutningsvis visade företrädare för olika specialistfunktioner upp exempel på högkvalificerad materiel som exempelvis vapen, sjukvårds-, dyknings- och forceringsutrustning samt fordon.

Bakgrund Nationella Insatsstyrkan

Under 1970- och 80-talet drabbades Europa av en rad terrordåd. Många länder bildade då särskilda grupper som jobbade mot terror, så kallade antiterroriststyrkor.

I Sverige var flygplanskapningen på Bulltofta 1972, det väpnade bankrånet vid Norrmalmstorg 1973 och terroristangreppet mot den västtyska ambassaden 1975 avgörande händelser som visade på behovet av en väl utbildad grupp som skulle kunna användas i särskilt farliga situationer. Det ledde till att piketpolisen förstärktes.

Efter mordet på statsminister Olof Palme 1986 tillsattes två statliga kommissioner som såg över Sveriges terrorismbekämpning. Nationella Insatsstyrkan (NI) bildades 1991 som ”Beredskapsstyrkan mot terrorism” som en grupp inom polisen.

Efter ett riksdagsbeslut 2002 överfördes NI från Polismyndigheten i Stockholms län till Rikskriminalpolisen. I samband med polisens omorganisation 2015 placerades NI under Nationella Operativa Avdelningen.