Kungen höll avskedsaudiens för Heliga stolens nuntie

Tisdagen den 7 februari hölls en avskedsaudiens på Kungl. Slottet för Heliga stolens nuntie Henryk Józef Nowacki.

Heliga stolens nuntie Henryk Józef Nowacki och Kungaparet i Prinsessan Sibyllas våning.

Heliga stolens nuntie Henryk Józef Nowacki och Kungaparet i Prinsessan Sibyllas våning. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Nuntien är påvens officielle och diplomatiske representant (ambassadör) i ett land eller en region. Ordet "nuntie" kommer från latinet "nuntius" som betyder "sändebud". I diplomatiska sammanhang använder man inte begreppet "Vatikanstaten" utan "Den Heliga stolen".