Kungen delade ut medaljer

Tisdagen den 7 februari delade Kungen ut H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Under ceremonin i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Under ceremonin i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Carl-Henrik Ehrenkrona tar emot H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i Serafimerordens band.

Carl-Henrik Ehrenkrona tar emot H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i Serafimerordens band. Foto: Kungahuset.se

H.M. Konungens medalj

12:e storleken i Serafimerordens band

Ambassadör Carl-Henrik Ehrenkrona
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning.

Konteramiral Thomas Engevall
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.

Biträdande generalsekreterare Christian Leffler
För betydande insatser inom svensk utrikesförvaltning.

Direktör Martin Lundstedt
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Förste hovmarskalk Mats Nilsson
För förtjänstfulla insatser som förste hovmarskalk och chef för Hovmarskalksämbetet.

Överintendent Margareta Nisser-Dalman
För förtjänstfulla insatser som chef för Kungl. Husgerådskammaren.

Stabschef Håkan Pettersson
För förtjänstfulla insatser som chef för H.M. Konungens stab.

Sven-Harry Karlsson tilldelades H.M. Konungens medalj ”för betydande insatser till förmån för svenskt kulturliv”.

Sven-Harry Karlsson tilldelades H.M. Konungens medalj ”för betydande insatser till förmån för svenskt kulturliv”. Foto: Kungahuset.se

12:e storleken i högblått band

Docent Tore Curstedt
För betydande insatser inom medicinsk forskning.

Generalsekreterare Elisabeth Dahlin
För förtjänstfullt arbete för barns rättigheter.

Dr. Eva Hamilton
För framstående insatser inom svenskt medieväsen.

Byggmästare Sven-Harry Karlsson
För betydande insatser till förmån för svenskt kulturliv.

Kapitalförvaltare Hans Mertzig
För förtjänstfulla insatser som ekonom och kapitalförvaltare.

F.d. Finansborgarråd Sten Nordin
För framstående insatser inom svensk kommunalförvaltning.

Direktör Jonas Wiström
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Wilhelmina Hoffman tog emot H.M. Konungens medalj ”för framstående insatser som chef på Silviahemmet samt på Svenskt Demenscentrum”.

Wilhelmina Hoffman tog emot H.M. Konungens medalj ”för framstående insatser som chef på Silviahemmet samt på Svenskt Demenscentrum”. Foto: Kungahuset.se

8:e storleken i Serafimerordens band

Slottsarkitekt Carl-Johan Althoff
För förtjänstfulla insatser som arkitekt vid Riddarholmskyrkan.

Professor Göran K. Hansson
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.

Dr. Wilhelmina Hoffman
För framstående insatser som chef på Silviahemmet samt på Svenskt Demenscentrum.

Professor Barbro Klein
För betydande insatser för svenskt och internationellt forskningsväsende samt som etnolog.

Professor Martin Kylhammar
För förtjänstfulla insatser inom litteraturvetenskapen.

F.d. Generaldirektör Anders Lindström
För framstående insatser inom svenskt fackföreningsväsende och näringsliv.

Professor Danuta Wasserman
För betydande insatser inom suicidalforskningen.

Godsägare Jan Weijber
För förtjänster om det Kungl. Huset.

Docent Karin Ådahl
För förtjänstfulla insatser rörande främreorientalisk konsthistoria samt svenskt forskningsväsende.

Advokat Christian Åhlund
För framstående insatser till för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

H.M. Konungens medalj tilldelades Sarah Sjöström ”för framstående insatser som simmerska” och Jenny Rissveds ”för framstående insatser som cyklist”.

H.M. Konungens medalj tilldelades Sarah Sjöström ”för framstående insatser som simmerska” och Jenny Rissveds ”för framstående insatser som cyklist”. Foto: Kungahuset.se

8:e storleken i högblått band

Hovflorist Claes Carlsson
För förtjänstfulla insatser som hovflorist

Pastor Pelle Hörnmark
För förtjänstfulla insatser inom Pingströrelsen.

Biskop Jan-Olof Johansson
För betydande insatser för svenskt kyrkoväsende.

Cyklist Jenny Rissveds
För framstående insatser som cyklist.

Simmare Sarah Sjöström
För framstående insatser som simmerska.

Regissör och librettist Maria Sundqvist
För betydande insatser som regissör och librettist.

Jonas Berg tog emot H.M. Konungens medalj, 5:e storleken i högblått band.

Jonas Berg tog emot H.M. Konungens medalj, 5:e storleken i högblått band. Foto: Kungahuset.se

5:e storleken i högblått band

ICA-handlare Jonas Berg
För förtjänstfulla insatser inom svenskt samhälls- och näringsliv.

Frisör Johan Hellström
För förtjänstfulla insatser som frisör.

Frisör Peter Hägelstam
För förtjänstfulla insatser som frisör.

Lisa Nilsson och Elin Klinga tilldelades Litteris et Artibus. Medaljen delas ut för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Lisa Nilsson och Elin Klinga tilldelades Litteris et Artibus. Medaljen delas ut för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur. Foto: Kungahuset.se

Medaljen Litteris et Artibus

Operasångerska Ann Hallenberg
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska.

Skådespelare Elin Klinga
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Sångerska och kompositör Lisa Nilsson
För framstående konstnärliga insatser som sångerska och kompositör.

Belöning till hovets anställda för lång och trogen tjänst

Trädgårdsmästare Kenneth Almgren
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Trädgårdsmästare Elisabeth Eriksson
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Förste slottsuppsyningsman Timothy Gold Cox
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet.

Trädgårdsmästare Malin Järild
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Trädgårdsmästare Heidi Möller
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen.