Kungen vid konferensen Levande laxälvar

Onsdagen den 1 februari deltog Kungen i konferensen Levande laxälvar 2.0, som hölls på kulturhuset Väven i Umeå.

”Det är alltid lika roligt att vara tillbaka här i vackra Västerbotten. Jag ser mycket fram emot dagens konferens, som kommer att ta upp en viktig aspekt av fiskefrågorna, nämligen turismen.

”Det är alltid lika roligt att vara tillbaka här i vackra Västerbotten. Jag ser mycket fram emot dagens konferens, som kommer att ta upp en viktig aspekt av fiskefrågorna, nämligen turismen.” Foto: Patrick Trägårdh

I augusti 2015 arrangerades en nationell vattenkonferens kring restaurering av vattenmiljöer och förvaltning av framförallt lax- och havsöringsbestånden. Kungen deltog i sammankomsten som även då ägde rum i Umeå.

Levande laxälvar 2.0 var en uppföljning och denna gång med temat förvaltning av fiskresursen för utveckling av sportfiske och fisketurism.

Kungen inledde konferensen och sa:

Svensk fisketurism har en stor potential. Så, hur ser vi till att den förverkligas? En viktig pusselbit är förvaltningen.

Vill vi ha en fisketurism som är hållbar och som skapar många arbetstillfällen, ja, då måste vi förvalta våra laxbestånd på ett klokt sätt. Det vill säga: modernt, adaptivt och ändamålsenligt. Vid våra kuster, såväl som i våra älvar.

H.M. Konungen

Under dagen talade sedan bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Erica Mattsson från Swedish Lapland Visitors Board, Ingemar Berglund, Havs- och vattenmyndigheten, och Camilla Sandström, Umeå universitet, kring visioner och vägar mot en långsiktigt hållbar lax- och öringförvaltning.

Landshövding Magdalena Andersson, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Kungen vid kulturhuset Väven.

Landshövding Magdalena Andersson, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Kungen vid kulturhuset Väven. Foto: Patrick Trägårdh

Konferensen var ett samarrangemang mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Västerbotten.