Kungen överlämnade förbandsfana till Amfibieregementet

Fredagen den 27 januari överlämnade Kungen en ny förbandsfana till Amfibie­regementet vid en ceremoni på Berga, söder om Stockholm.

Förbandschef överste Peder Ohlsson tar emot fanan från Kungen.

Förbandschef överste Peder Ohlsson tar emot fanan från Kungen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Den gamla fanan som nu är utsliten har Amfibieregementet haft i 14 år. När förbandet fick den var det Kungen och Prins Carl Philip som överlämnade fanan vid Vaxholms kastell.

Under fredagens fanöverlämningsceremonin på Berga höll Kungen tal:

Sammanhållningen inom regementet och allas vilja att lösa sina uppgifter på bästa vis är ett kännetecken för Amfibieregementet. Det är därför särskilt hedrande att få lämna över denna fana till er

H.M. Konungen

Amfibieregementet

Amfibieregementet utbildar soldater och officerare till krigsförband som omfattar 2.amfibiebataljonen, 17.bevakningsbåtkompaniet, 132.säkerhetskompani sjö, Roslagenshemvärnsbataljon, Södertörnshemvärnsbataljon och Gotlandshemvärnsbataljon.

Amfibieregementets utbildning och verksamhet återfinns på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Fälttecken

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de t.ex. har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken. Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.

Fanspikning

I maj 2015 skedde en traditionell fanspikningsceremoni på Armémuseum för Amfibieregementets nya fana.

De gamla fanspikningsceremonierna är från 1500–talet. Då spikade varje soldat i en egen spik för att fästa fanan. Det var liktydigt med att skriva under ett kontrakt – man hade förbundit sig att tjäna kompaniet så länge fanan var i behåll.

Traditionen med fanspikning återupptogs på 2000-talet och ceremonin hålls på Armémuseum i Stockholm. Tännlikorna, korta mässingsspikar, som fäster fanan/flaggan vid stången, är halvt islagna för att förbandschefen med medarbetare ska kunna slå i var sin tännlika under högtidliga former.

Det hela avslutas med att förbandet får utkvittera fälttecknet med alla tillbehör och fodral och sedan tar med det i väntan på den högtidliga överlämningsceremonin.