Drottningen delade ut forskarstipendier

Torsdagen den 26 januari delade Drottningen ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond vid en ceremoni på Kungl. Slottet. Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder.

Drottningen delar ut stipendium till Naira Topooco Hjalmarsson, doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings Universitet.

Drottningen delar ut stipendium till Naira Topooco Hjalmarsson, doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings Universitet. Foto: Kungahuset.se

I samband med Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet.

Årets stipendiater är:

Naira Topooco Hjalmarsson, doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings Universitet, för projektet ”Treating Adolescent Depression”.

Marion Lieberman, doktorand vid Enheten för logopedi, Clintec, Karolinska Institutet, för projektet ”Uppföljning av tal, språk och kommunikation hos barn som inte har stavelsejoller vid 10 månaders ålder”.

Anna Molnar, doktorand vid Enheten för oftalmiatrik, neuroinstitutionen, Uppsala Universitet, för projektet ”Näthinnans struktur och funktion hos extremt för tidigt födda barn”.

Laleh Nayeb, doktorand vid Enheten för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet, för projektet ”Tidig upptäckt av språkstörning hos flerspråkiga barn. Validering av språkscreening vid 2½ års ålder på BVC”.

Joanna Kritikou, doktorand vid Department of Microbiology, Karolinska Institutet, för projektet ”Revealing how WASp stings in immunodeficiency and cancer”.

Ann-Charlotte Andreasson, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för projektet ”Kortikal excitabilitet vid nydebuterad epilepsi hos barn. Effekt av cerebrala funktionsstörningar och antiepileptisk medicinering”.

Linnea Bärebring, doktorand vid Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs Universitet, för projektet ”Maternell D-vitaminstatus i relation till komplikationer och perinatal syrebrist i samband med förlossning i en multietnisk kohort”.

Lisa Dinkler, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Gillbergscentrum, Göteborgs Universitet, för projektet ”Etiologin bakom ätstörningar i ett neuropsykiatriskt perspektiv”.

Maria Heyman, doktorand vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet, för projektet ”Psykisk och fysisk hälsa hos unga vuxna födda med extremt låg födelsevikt (<1000 g) en nationell uppföljningsstudie av barn födda 1990-92”.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna. Foto: Kungahuset.se