Kungen vid Skogens dag

Onsdagen den 25 januari deltog Kungen i Skogens dag på Grand Hôtel i Stockholm.

Kungen i samtal med Sveaskogs vd Per-Olof Wedin och Västerbottens landshövding Magdalena Andersson.

Kungen i samtal med Sveaskogs vd Per-Olof Wedin och Västerbottens landshövding Magdalena Andersson. Foto: Patrick Trägårdh

Till Skogens dag kom forskare, skogsägare och företrädare för industrin. Under dagen lyftes ämnen som det nationella skogsprogrammet, hur Västerbottens­regionens innovationssystem utvecklas och hur nya material och produkter från skogen utvecklas.

Kungen inledde konferensen med ett anförande och sa:

Sverige är, tillsammans med Finland, Ryssland och Kanada en del av det som kallas det norra skogsbältet. Ett nästan ofattbart stort område med en tredjedel av jordens alla träd. Som en grön krona på vårt jordklot. [ … ]

Skogen är också en viktig faktor när det gäller att begränsa klimatförändringarna. En förnyelsebar resurs, som ger möjligheter att vända en oroande utveckling.

Det mesta som vi i dag gör av olja, kan vi göra av skog. Kring detta har vi i Sverige arbetat upp värdefull kunskap, som det finns stort intresse för ute i världen.

H.M. Konungen

”I Europa är Sverige det stora skogslandet med Västerbotten som det främsta skogslänet.”

”I Europa är Sverige det stora skogslandet med Västerbotten som det främsta skogslänet.” Foto: Patrick Trägårdh

Medverkade under dagen gjorde bland andra statssekreterare Elisabeth Backteman som talade om regeringens skogspolitik med fokus på nationella skogsprogrammet. Professor Annika Nordin, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och programchef för Future Forests, lyfte tvärvetenskap för framtidens skogsbruk. Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, berättade om nya material och produkter från skogen. Robotikforskaren Pedro La Hera, SLU och Skogstekniska klustret, presenterade en plattform för autonoma maskiner. Universitetslektor Totte Niittylä, SLU och forskningsprogrammet Bio4Energy, berättade om utvecklingen av nya träd och vedbaserade produkter.

Professor Tomas Lundmark, SLU, avrundade Skogens dag med en betraktelse över skogsbrukets klimatnytta.

Studenter från Designhögskolan i Umeå visar design för framtidens skogsindustri.

Studenter från Designhögskolan i Umeå visar design för framtidens skogsindustri. Foto: Patrick Trägårdh

Skogens dag

Skogens dag ingår i Västerbottensveckorna. Under de tre veckorna genomförs en rad seminarier, föreläsningar och möten mellan aktörer från Västerbottens län, Sverige och världen.

I drygt 10 år har Skogstekniska klustret arrangerat Skogens dag under Västerbottensveckorna. Länsstyrelsen i Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet är i år medarrangörer.

Skogstekniska klustret kan beskrivas som en företagsdriven, råvarubaserad, kunskapsintensiv verkstad som vill förkorta ledtiden mellan forskning och nya produkter.