H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor

Tisdagen den 17 januari hölls ett möte i H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor. Kungen är ordförande i rådet.

Under mötet på Kungl. Slottet.

Under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Under sammanträdet gav bland annat Statens fastighetsverk (SFV) en lägesrapport om den pågående fasadrestaureringen av Stockholms slott.

I restaureringsarbetet åtgärdas den skadade fasadstenen. De mest skadade stenarna byts ut, andra huggs om och återmonteras. Hela restaureringen som påbörjades 2011 beräknas vara klar runt 2036.

H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor samlar ett antal olika kompetenser inom mark- och byggfrågor. Rådet informerar Kungen i frågor som rör mark och byggnader inom den kungliga dispositionsrätten.

Kungen är ordförande i rådet och ledamöter är:

  • Generaldirektör Björn Anderson, Statens fastighetsverk (SFV)
  • Riksdagsdirektör Kathrin Flossing
  • Riksantikvarie Lars Amréus
  • Akademiråd Per Hedenqvist, Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  • Exploateringsdirektör Håkan Falk, Stockholms stad
  • Riksmarskalk Svante Lindqvist
  • Ståthållare Staffan Larsson
  • Sekreterare Johan Lundgren