Kungen höll avskedsaudiens för USA:s ambassadör

Måndagen den 16 januari hölls en avskedsaudiens på Kungl. Slottet för USA:s ambassadör Azita Raji.

Kungen tillsammans med USA:s ambassadör Azita Raji vid måndagens avskedsaudiens.

Kungen tillsammans med USA:s ambassadör Azita Raji vid måndagens avskedsaudiens. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.