Kungen vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

Måndagen den 9 januari närvarade Kungen vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

Kungen vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. På bilden syns bland andra överbefälhavare Micael Bydén, försvarsminister Peter Hultqvist, landshövding Ylva Thörn, Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar och Liberalernas partiledare Jan Björklund.

Kungen vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. På bilden syns bland andra överbefälhavare Micael Bydén, försvarsminister Peter Hultqvist, landshövding Ylva Thörn, Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar och Liberalernas partiledare Jan Björklund. Foto: Pontus Lundahl, TT

Kungen anländer till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen och tas emot av Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar och Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar.

Kungen anländer till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen och tas emot av Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar och Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar. Foto: Pontus Lundahl, TT

Dagen inleddes med försvarsminister Peter Hultqvists anförande Sveriges totalförsvarsförmåga: stabilitet och långsiktighet. Därefter hölls en diskussion med försvarsutskottet.

Under eftermiddagen talade överbefälhavare Micael Bydén under rubriken Förmågor idag och imorgon.

Andra ämnen under konferensen var bland annat

  • Hur når vi ökad operativ förmåga?
  • Försvarets behov och förutsättningar
  • Civilt försvar: gråzoner, beredskap och medel

Ett samtal kring ämnet Rädslans psykologi och behovet av tillit avslutade dagens program. I samtalet deltog, professor Lars Trägårdh, Ersta Sköndal högskola, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, generaldirektör Anders Thornberg, säkerhetspolisen och gästprofessor Misse Wester, Lunds universitet.

Kungen tas emot av Folk och Försvars ordförande Göran Arrius.

Kungen tas emot av Folk och Försvars ordförande Göran Arrius. Foto: Pontus Lundahl, TT

Folk och Försvars rikskonferens

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 8–10 januari syftar till att sprida aktuell information om säkerhetspolitik och försvar samt att stimulera debatten i dessa frågor.