Kungafamiljen vid Svenska Akademiens högtids­samman­komst

Tisdagen den 20 december närvarade Kungaparet, Kronprinsessparet, Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia, Prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill vid Svenska Akademiens högtids­sammankomst i Börshuset, Stockholm.

Kungaparet och Kronprinsessparet vid Svenska Akademiens högtidssammankomst.

Kungaparet och Kronprinsessparet vid Svenska Akademiens högtidssammankomst. Foto: Henrik Montgomery/TT

Svenska Akademiens högtidssammankomst inleddes med direktörstalet av författaren Klas Östergren. Därefter hämtades den nya ledamoten, författaren och dramatikern Sara Stridsberg som intar stol nummer 13 efter författaren och översättaren Gunnel Vallquist.

Sara Stridsberg höll sitt installationstal som, traditionsenligt, handlade om företrädaren.

Prinsparet och Prinsessparet vid Svenska Akademiens högtidssammankomst.

Prinsparet och Prinsessparet vid Svenska Akademiens högtidssammankomst. Foto: Henrik Montgomery/TT

Inträdestalet besvarades av direktören, som i sitt svarstal yttrade några personliga minnesord över den bortgångne ledamoten Gunnel Vallquist och hälsade den nya kollegan välkommen i Akademien.

Författaren, dramatikern och översättaren Sara Stridsberg håller sitt installationstal. Hon invaldes i Svenska Akademien 13 maj 2016.

Författaren, dramatikern och översättaren Sara Stridsberg håller sitt installationstal. Hon invaldes i Svenska Akademien 13 maj 2016. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ledamoten Per Wästberg läste därefter ett avsnitt ur en kommande memoar, Semaforen och lodlinan.

Direktören tillkännagav därefter, att årets minnespenning, utförd av konstnären Peter Linde, var ägnad skådespelaren och författaren Allan Edwall. Ledamoten Kristina Lugn läste ett utdrag ur minnesteckningen.

Slutligen gick ordet till ständiga sekreterare Sara Danius som gav en berättelse över det gångna året, bland annat om mottagare av priser och stipendier.

Kungliga priset som instiftades av Karl XIV Johan har i år tilldelats Stina Ekblad. Priset delas ut för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden.

Svenska Akademiens årshögtid firades i Stora Börssalen.

Svenska Akademiens årshögtid firades i Stora Börssalen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Svenska Akademiens högtids­sammankomst

Svenska Akademien grundades 1786 av Gustaf III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur.

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17. Gustaf III utfärdade noggranna scenanvisningar för ceremonin, vilka i allt väsentligt fortfarande följs.