Kronprinsessparet i Italien – dag 2

Fredagen den 16 december fortsatte Kronprinsessparets och statsrådet Anna Ekströms besök i Italien. Dagen inleddes i Rom och avslutades i Milano.

Historikern Frederick Whitling berättar om Rominstitutets dokumentation av utgrävningarna i de etruskiska städerna San Giovenale och Acquarossa, där Gustav VI Adolfs grävdagbok från San Giovenale är ett av guldkornen.

Historikern Frederick Whitling berättar om Rominstitutets dokumentation av utgrävningarna i de etruskiska städerna San Giovenale och Acquarossa, där Gustav VI Adolfs grävdagbok från San Giovenale är ett av guldkornen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kronprinsessan tittar i Gustav VI Adolfs grävdagbok under besöket på Svenska Rominstitutet.

Kronprinsessan tittar i Gustav VI Adolfs grävdagbok under besöket på Svenska Rominstitutet. Foto: Kungahuset.se

Dokument som visades för Kronprinsessparet under besöket på Svenska Rominstitutet.

Dokument som visades för Kronprinsessparet under besöket på Svenska Rominstitutet. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Andra dagen i Rom inleddes på Svenska Rominstitutet där Kronprinsessparet och statsrådet Anna Ekström fick ta del av aktuell forskning samt en visning av institutet.

Svenska Rominstitutet är basen för svenska arkeologiska utgrävningar och vetenskaplig verksamhet i Italien. Institutet har ett forskningsbibliotek med cirka 60 000 volymer.

Institutet grundades 1926 med kronprins Gustav (VI) Adolf som en stark drivande kraft. Kronprins Gustav (VI) Adolf var styrelsens förste ordförande. Syftet var främst att främja antikvetenskapen, men institutet skulle också ”tjäna den humanistiska forskningens och konstens intressen”.

I Svenska Rominstitutets bibliotek.

I Svenska Rominstitutets bibliotek. Foto: Kungahuset.se

Förmiddagen fortsatte på FAO:s, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, huvudkontor. Kronprinsessparet och Anna Ekström träffade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva för ett bilateralt möte.

FAO är det äldsta av FN:s fackorgan och har 194 medlemsländer. FAO leder det internationella arbetet med att bekämpa fattigdom och svält, med målet att nå en värld utan hunger.

Kronprinsessan och FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva.

Kronprinsessan och FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva. Foto: UD

Efter mötet deltog Kronprinsessan i seminariet ”Step it up together with rural women to end hunger and poverty”. Det arrangerades för att uppmärksamma kvinnors avgörande roll i arbetet med att nå FN:s globala hållbarhetsmål, med särskilt fokus på att utrota hunger och minska fattigdom i världen. FAO beräknar att antalet hungrande i världen kan minska med mellan 100 och 150 miljoner om kvinnor får samma förutsättningar som män.

Under seminariet talade Kronprinsessan och sa:

Jag är hedrad över att ha utsetts av FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon till ambassadör för att främja de globala målen för hållbar utveckling. Jag är tacksam för möjligheten att fördjupa mitt engagemang i de utmaningar vi står inför - som fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar.

En viktig insikt är att de sjutton globala målen inte är en lista över mål, utan snarare ett nätverk eller ett system. Det enda sättet att uppnå ett mål är att arbeta med de andra också. Detta högnivåmöte är ett utmärkt exempel på detta. För att avsluta hunger och fattigdom, måste vi också arbeta för jämställdhet. [ … ]

Om kvinnliga bönder fick tillgång till samma resurser som sina manliga motsvarigheter, skulle livsmedels­produktionen öka med 20 till 30 procent. Detta skulle innebära en besparing på cirka 100 till 150 miljoner människor från att leva i hunger!

I arbetet med att bygga en hållbar framtid, utgör kvinnor på landsbygden en resurs som vi helt enkelt inte har råd att förbise. För att sammanfatta: Vi måste fatta rätt beslut – och vi måste göra det nu!

H.K.H. Kronprinsessan

Under seminariet. FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva, Kronprinsessan och Tawakkul Karman, journalist från Jemen och mottagare av Nobels fredspris 2011.

Under seminariet. FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva, Kronprinsessan och Tawakkul Karman, journalist från Jemen och mottagare av Nobels fredspris 2011. Foto: FAO

Under seminariet talade även Mauritius president Ameenah Gurib-Fakim, Sika Bella Kaboré, hustru till presidenten i Burkina Faso, Tawakkol Karman, mottagare av Nobels fredspris 2011.

Moderator var Maria Helena Semedo, FAO:s biträdande generaldirektör.

Under eftermiddagen åkte Kronprinsessparet och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vidare till Milano.

Första programpunkten i Milano var ett besök i konceptbutiken Frip där ägaren Anna Stener berättar om hur det är att sälja svenskt mode i Italien.

Dagen avslutades med en mottagning på svensk-italienska handelskammaren Assosvezia.