Prins Daniel vid seminariet Nyckeln till en frisk generation

Måndagen den 12 december deltog Prins Daniel i seminariet Nyckeln till en frisk generation, som hölls på Karolinska Institutets Aula Medica i Solna.

Prins Daniel lyfte fram hur viktigt det är att hela samhället engagerar sig i frågor som rör barns och ungdomars hälsa.

Prins Daniel lyfte fram hur viktigt det är att hela samhället engagerar sig i frågor som rör barns och ungdomars hälsa. Foto: Johanna Norin

En Frisk Generation, Generation PEP och Karolinska Institutet bjöd in till seminariet som handlade om hälsa, integration och social hållbarhet för barn och unga.

Under dagen talade forskare, politiker, representanter från näringsliv, kommun och civilsamhället om hur de kan arbeta med förebyggande insatser i barn och ungas liv för att främja deras hälsa och på så sätt ge dem bättre förutsättningar för framtiden.

Under seminariet ”Nyckeln till en frisk generation”.

Under seminariet ”Nyckeln till en frisk generation”. Foto: Johanna Norin

Prinsen höll inledningsanförandet och började med att berätta:

Solen skiner och vinden fläktar från havet. Ut från land går en hundra meter lång pir av stora stenar som tar emot vågornas kraft. Minnena från barndomen kommer tillbaka, hur man med lätta och spänstiga steg hoppade och sprang mellan stenarna.

Vi tar oss ut på piren, och även om spänsten inte finns där på samma sätt som för trettio år sedan så är det omöjligt att inte börja hoppa från sten till sten.

Men det gäller inte alla.

Den svårt överviktiga pojken i tioårsåldern som i stället för att springa och hoppa, rör sig i snigelfart på alla fyra mellan stenarna. Han njuter inte. Hans övervikt gör det helt omöjligt för honom att röra sig i upprätt position från sten till sten.

Luften gick helt ur oss.

Vi blev så otroligt berörda av den här pojkens situation. Och kanske var det där och då vi helt omedvetet bestämde oss för att försöka vara med och bidra i frågor som rör barns och ungdomars hälsa.

H.K.H. Prins Daniel

Därefter talade bland andra folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström som lyfte vikten av hälsofrämjande arbete, Annica Hjerling, kommunalråd i Haninge kommun, talade kring hur en investering i en frisk generation är en investering i Sveriges framtid och Carolina Klüft, GEN-PEP, berättade om idrottens betydelse under hennes uppväxt.

Talare vid seminariet ”Nyckeln till en frisk generation”.

Talare vid seminariet ”Nyckeln till en frisk generation”. Foto: Johanna Norin