Informationskonselj på Kungl. Slottet

Måndagen den 5 december hölls informationskonselj på Kungl. Slottet. Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen.

I Konseljsalen på Kungl. Slottet.

I Konseljsalen på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Det hålls 3–4 informationskonseljer varje år. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar i konseljerna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.