Möten med kungliga stiftelser

Torsdagen den 1 december deltog Kungen, Drottningen och Kronprinsessan i sammanträden med kungliga stiftelser. De kungliga stiftelserna fångar upp många människors engagemang och är en samlande kraft för att främja goda intentioner i samhället.

Styrelsemöte i stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Styrelsemöte i stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Foto: Kungahuset.se

Sammanträde i Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.

Sammanträde i Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Foto: Kungahuset.se

Kungliga filantropiska engagemang har en lång historia i Sverige. Uppsala universitet, Svenska akademien och Sophiahemmet är några exempel på den långa raden av välkända verksamheter som har utvecklats genom kungliga initiativ och donationer. Medlemmar av ätten Bernadotte har gjort stora insatser inom områden som vetenskap, kultur, vård och ungdomsverksamhet, en tradition som fullföljs än i dag.

Styrelsesammanträde i stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond. Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder.

Styrelsesammanträde i stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond. Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder. Foto: Kungahuset.se

Vid sammanträdet i Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för vetenskaplig forskning. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Sedan grundandet har totalt nästan 11 miljoner kronor delats ut, huvudsakligen till Stockholms Marina Forskningscentrum, Askölaboratoriet.

Vid sammanträdet i Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för vetenskaplig forskning. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Sedan grundandet har totalt nästan 11 miljoner kronor delats ut, huvudsakligen till Stockholms Marina Forskningscentrum, Askölaboratoriet. Foto: Kungahuset.se

Varje år beviljas anslag inom flera viktiga områden. Ändamålen kan vara allt från exempelvis vetenskaplig forskning inom medicin och miljö och bevarande av det svenska kulturarvet till att hjälpa sjuka och funktionshindrade och skapa bättre levnadsvillkor för barn och ungdomar.

Sammanträde i Drottning Silvias Stiftelse för forskning och utbildning. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Sedan grundandet har totalt 6,8 miljoner kronor delats ut, främst för forskning och utbildning inom demensområdet.

Sammanträde i Drottning Silvias Stiftelse för forskning och utbildning. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Sedan grundandet har totalt 6,8 miljoner kronor delats ut, främst för forskning och utbildning inom demensområdet. Foto: Kungahuset.se