Kungen besökte Svensk Freonåtervinning

Onsdagen den 30 november var Kungen i Hässelby för att besöka företaget Svensk Freonåtervinning.

Företagets vd Oskar Åsberg berättar hur kylskåpen töms på köldmedium och kompressorolja.

Företagets vd Oskar Åsberg berättar hur kylskåpen töms på köldmedium och kompressorolja. Foto: Patrik C Österberg/IBL

Under onsdagseftermiddagen var Kungen på företagsbesök hos Svensk Freon­återvinning i Hässelby. Företagets vd Oskar Åsberg och styrelseordförande Hans-Peter Walter berättade inledningsvis om CFC (freon) och dess påverkan på miljön samt hur företaget arbetar med freonåtervinning. Därefter fick Kungen en visning av återvinningsanläggningen och ta del av hanteringsprocessen.

Kylmöbler i väntan på återvinning.

Kylmöbler i väntan på återvinning. Foto: Patrik C Österberg/IBL

Svensk Freonåtervinning grundades 1992 och var bland de första i Sverige som kunde erbjuda en totallösning för freonåtervinning. I starten arbetade företaget i liten skala med kunder som på frivillig bas började med freonåtervinning. Idag tar de hand om ca 170.000 kylmöbler per år från hela Skandinavien. På senare år har företaget även börjat återvinna freon ur byggisolering.

Freoner användes tidigare flitigt som drivgas till sprayburkar, köldmedium till kylar och frysar, tvättmedel vid kretskortstillverkning och för uppblåsning av frigolitskum men är idag i stor utsträckning förbjudna på grund av sina negativa effekter på ozonlagret.

Svensk Freonåtervinning i Hässelby.

Svensk Freonåtervinning i Hässelby. Foto: Patrik C Österberg/IBL