Drottningen i möten med Mentor

Tisdagen den 29 november deltog Drottningen i styrelsemöten med Mentor International och Mentor Sverige på Kungl. Slottet.

Under sammanträdet med Mentor International.

Under sammanträdet med Mentor International. Foto: Kungahuset.se

Mentor är i dag en världsledande organisation inom drogprevention, som Drottningen grundade tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) 1994.

Mentor International är en paraplyorganisation i vilken Mentor Sverige ingår och samverkar med. Organisationen finns också i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Tyskland och Baltikum, och har genomfört projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.

Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13–17 år. Genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar organisationen till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger.