Kungen vid seminarium om arkitektur och stadsbyggande

Måndagen den 28 november närvarade Kungen vid seminariet Skönhet och beständighet, om arkitektur och stadsbyggande, som hölls på Kungl. Slottet.

Kungen i samtal med Fredric Bedoire, Karolina Keyzer, Thorbjörn Andersson, Staffan Larsson och Alexis Pontvik.

Kungen i samtal med Fredric Bedoire, Karolina Keyzer, Thorbjörn Andersson, Staffan Larsson och Alexis Pontvik. Foto: Kungahuset.se

Hur bygger vi för en växande befolkning utan att göra avkall på hållbarhet och konstnärlig gestaltning? Det var huvudfrågan vid seminariet, som ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Seminariet arrangerades på Kungens initiativ genom Kungl. Hovstaterna och Kungl. Akademien för de fria konsterna.

Ståthållare Staffan Larsson inledde med att hälsa välkommen och att ge en faktabakgrund om de bostadsbehov som Sverige står inför de kommande åren.

Därefter talade: Fredric Bedoire, professor em. och vice preses vid Kungl. Akademien för de fria konsterna, Magnus Andersson, slottsfogde och chef för Kungl. Djurgårds­förvaltningen, Alexis Pontvik, professor och ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna, Thorbjörn Andersson, professor och ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna samt Karolina Keyzer, arkitekt, tidigare stadsarkitekt i Stockholm.

Seminariet modererades av Kerstin Brunnberg.

Seminariet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Seminariet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se