Drottningen vid EU-konferens om Barnahus

Måndagen den 28 november var Drottningen i Linköping för att delta i EU-konferensen PROMISE med syftet att sprida Barnahus-idéen. Under dagen besökte Drottningen även Barnahus Linköping.

Under eftermiddagen på Barnahus Linköping. Drottningen invigde verksamheten i Linköping år 2005, som då blev Sveriges första Barnahus.

Under eftermiddagen på Barnahus Linköping. Drottningen invigde verksamheten i Linköping år 2005, som då blev Sveriges första Barnahus. Foto: CBSS Children At Risk

På förmiddagen deltog Drottningen i konferensen PROMISE som samlade representanter från hela Europa.

Barnahus Linköping är partner i EU-projektet PROMISE (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence). Syftet med projektet är att sprida Barnahus-idéen i övriga EU-länder så att fler barn i Europa kan erbjudas multi­disciplinära verksamheter.

Under eftermiddagen besökte Drottningen Barnahus Linköping. Carina Andersson, socionom, och Helena Asplund Carlkvist, leg psykolog, berättade om verksamhetens utveckling och visade runt .

Konferensen organiserades för att främja inrättandet av Barnahus.

Konferensen organiserades för att främja inrättandet av Barnahus. Foto: CBSS Children At Risk

Barnahus

I Barnahus samarbetar olika myndigheter och ger barn tillgång till rättsvårdande myndigheter, skyddar dem mot upprepat våld och ger dem möjlighet att övervinna sina trauman.

Barnahusmodellen grundades i Island 1998 och det andra Barnahuset i ordningen etablerades i Linköping 2005 med stöd av World Childhood Foundation.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och heders­ordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder.