Prins Daniel vid Forum för Välfärd

Onsdagen den 23 november deltog Prins Daniel i Forum för Välfärds höstkonferens som hölls på Fotografiska i Stockholm. Konferensen handlade om hälso- och sjukvårdens utmaningar och hur agendan för bättre välfärdstjänster kan se ut.

Prins Daniel under konferensen Forum för Välfärd.

Prins Daniel under konferensen Forum för Välfärd. Foto: Patrik C Österberg/IBL

Till konferensen var företrädare inom svensk hälso- och sjukvård inbjudna för att diskutera utmaningar och lösningar inom sektorn. I fokus för samtalen stod digitala lösningar, integrerad vård och prevention – tre områden som utgör viktiga komponenter i utvecklingen av en väl fungerande hälso- och sjukvård i Sverige.

Konferensen inleddes av Forum för Välfärds styrelseledamöter Anna Omstedt, Carl Bennet och Chris Heister som hälsade välkomna.

Därefter höll Prinsen ett öppningsanförande. Prinsen lyfte fram vikten av daglig rörelse och sa bland annat:

Alla barn behöver 60 minuter fysisk aktivitet, oavsett var man bor.

H.K.H. Prins Daniel

Under dagen talade sedan bland andra: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Sara Öhrvall, senior rådgivare inom digitala frågor, MindMill Network, Annie Lööf, partiledare, Centerpartiet, och Omar Hashmi, GP Partner, Hurley Group.

Prinsen talade om hur viktigt det är med daglig fysisk aktivitet. Kombinationen av att vi rör oss för lite och äter för dåligt utgör en av vår tids största folkhälsoproblem.

Prinsen talade om hur viktigt det är med daglig fysisk aktivitet. Kombinationen av att vi rör oss för lite och äter för dåligt utgör en av vår tids största folkhälsoproblem. Foto: Patrik C Österberg/IBL

Forum för Välfärd

Forum för Välfärd bildades 2013 med målet att genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med andra intressenter som är engagerade inom välfärdens verksamheter, bidra med konkreta och genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden.