Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Måndagen den 21 november hölls sammanträde i Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Bo Lindberg, Kungen och Lars Engwall under mötet på Kungl. Slottet.

Bo Lindberg, Kungen och Lars Engwall under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Stiftelsen ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Rio är en av Stockholms få kvarlevande singelbiografer från 1940-talet. Biografen invigdes 1943 och ritades av Albin Stark. För några år sedan var lokalerna slitna och nedläggning hotade. Med stöd från bland annat Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och Länsstyrelsen kunde en varsam renovering genomföras, vilket gav biografen nytt liv.

Rio är en av Stockholms få kvarlevande singelbiografer från 1940-talet. Biografen invigdes 1943 och ritades av Albin Stark. För några år sedan var lokalerna slitna och nedläggning hotade. Med stöd från bland annat Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och Länsstyrelsen kunde en varsam renovering genomföras, vilket gav biografen nytt liv. Foto: Kungliga stiftelserna

De kungliga stiftelserna fångar upp många människors engagemang och är en samlande kraft för att främja goda intentioner i samhället. Fyra stiftelser verkar inom kulturområdet, däribland Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.