Drottningen vid Fatima bint Mubarak Motherhood and Childhood Forum

Söndagen den 20 och måndagen den 21 november är Drottningen i Abu Dhabi för att delta i konferensen Fatima bint Mubarak Motherhood and Childhood Forum.

Under konferensen berättade några barn om sina innovationer. I pausen fick Drottningen ta del av en utställning som visade barnens uppfinningar.

Under konferensen berättade några barn om sina innovationer. I pausen fick Drottningen ta del av en utställning som visade barnens uppfinningar. Foto: Kungahuset.se

Konferensen Fatima bint Mubarak Motherhood and Childhood Forum handlade om hur barns kreativitet och förmåga till innovation kan uppmuntras och stärkas av bland annat föräldrar och skola.

Vid konferensen deltog kring 200 nationella och internationella forskare, experter, representanter från olika organisationer som till exempel FN.

Drottningen höll tal.

Drottningen höll tal. Foto: Kungahuset.se

Drottningen höll inledningstal och lyfte utbildning som ett centralt ämne för konferensen då utbildning utgör ett hoppingivande, kraftfullt verktyg för positiv förändring och kan bidra till att onda cirklar av fattigdom och diskriminering bryts.

Drottningen talade också kring World Childhood Foundations vision om att alla barn ska ha en trygg och lycklig barndom. Att barnets omedelbara omgivning: familjen och samhället i stort måste vara en integrerad del av en hållbar lösning, men att föräldraskapet är nyckeln. Drottningen berättade om projekt runt om i världen som World Childhood Foundation stödjer och som syftar till att stärka mödrar, fäder eller andra vårdnadshavare.

Under konferensen deltog barn och unga.

Under konferensen deltog barn och unga. Foto: Kungahuset.se

Forumet arrangeras av Förenta Arabemiratens ”Supreme Council for Motherhood and Childhood” och står under Fatima bint Mubaraks beskydd, som under många år arbetat för att förbättra villkoren för kvinnor, barn och familjer, bland annat vad gäller mödravård, utbildning och läskunnighet.

Under besöket i Förenta Arabemiraten kommer Drottningen även att delta i möten och närvara vi en middag med Global Child Forum.