Kungaparet vid Eskilstuna Stadsmission

Tisdagen den 8 november besökte Kungaparet Eskilstuna Stadsmission.

Kungaparet vid besöket på Stadsmissionens härbärge i centrala Eskilstuna.

Kungaparet vid besöket på Stadsmissionens härbärge i centrala Eskilstuna. Foto: Pontus Lundahl/TT

Eftermiddagen hos Eskilstuna Stadsmission inleddes med en visning av verksamhetens lokaler, däribland akutboendet för hemlösa.

I föreläsningssalen berättade sedan direktor Tomas Lindroos om de verksamheter som Eskilstuna Stadsmission driver idag: Härbärget – ett akutboende för hemlösa i Eskilstuna kommun, Personligt ombud – för människor som lever i olika former av utsatthet, Matlaget – hanterar matöverskott/svinn vilket går till de som behöver hjälp i sin dagliga försörjning, Dagverksamhet för EU-medborgare – öppen verksamhet som arbetar med råd och stöd till utsatta EU-medborgare.

Därefter talade styrelseordförande Lars G. Linder om framtida planer som stödboende, dagverksamhet, samtalsstöd, HVB-hem, socialt företagande samt verksamhet för socialt utsatta unga människor.

Tomas Lindroos visar Stadsmissionens verksamhetslokaler. Under besöket fick Kungaparet tillfälle att träffa både gäster och personal.

Tomas Lindroos visar Stadsmissionens verksamhetslokaler. Under besöket fick Kungaparet tillfälle att träffa både gäster och personal. Foto: Pontus Lundahl/TT

Eskilstuna Stadsmission

Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening, som har till ändamål att utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

Föreningens olika verksamheter syftar till att hjälpa utsatta människor att kunna ta tydliga steg för att återanpassa sig till samhället och leva ett så fullvärdigt och gott liv som möjligt.

Eskilstuna Stadsmission är medlem i Sveriges Stadsmissioner. Det finns i dag nio officiella stadsmissioner i Sverige.