Prinsparet i möte med expertrådet för dyslexi

Tisdagen den 1 november deltog Prinsparet i ett möte på Kungliga slottet med expertrådet för dyslexi, inom ramen för Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse.

Prinsparet vid mötet med expertrådet för dyslexi.

Prinsparet vid mötet med expertrådet för dyslexi. Foto: Kungahuset.se

Ett av stiftelsens arbetsområden är att sprida information om, och motverka mobbning på grund av dyslexi. Stiftelsen fångar upp idéer om hur det arbetet kan bedrivas. Lika viktigt är också att kontinuerligt förankra och pröva idéerna hos personer med gedigen kunskap, förståelse och erfarenhet av dyslexifrågan.

Detta var stiftelsens första möte med expertrådet inom dyslexi. Under mötet diskuterades framtida projekt och stiftelsen fick värdefull input och inspiration som kommer till stor nytta i det fortsatta arbete inom området.

Läs om Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse på stiftelsens webbplats

Stiftelsens två expertråd

Stiftelsen har två expertråd knutna till sin verksamhet, ett inom dyslexi och ett inom hat och mobbning på nätet.

Stiftelsen träffar respektive expertråd två gånger per år i syfte att få input, tips och råd inför nya projekt och i det löpande arbetet.