Kungaparet vid Livgardets hyllnings­konsert i Berwaldhallen

Tisdagen den 1 november närvarade Kungaparet vid Livgardets hyllningskonsert i Berwaldhallen.

Kungaparet tillsammans med chefen för Livgardet Christer Tistam med fru Marianne Tistam.

Kungaparet tillsammans med chefen för Livgardet Christer Tistam med fru Marianne Tistam. Foto: Björn Westerdahl

Arméns musikkår var en av de medverkande musikkårerna vid Livgardets konsert.

Arméns musikkår var en av de medverkande musikkårerna vid Livgardets konsert. Foto: Björn Westerdahl

Kungaparet vid konserten i Berwaldhallen, en konsert som var Livgardets 70-årspresent till Kungen.

Kungaparet vid konserten i Berwaldhallen, en konsert som var Livgardets 70-årspresent till Kungen. Foto: Björn Westerdahl

David Björkman var dirigent vid Livgardets konsert.

David Björkman var dirigent vid Livgardets konsert. Foto: Björn Westerdahl

Konserten var Livgardets present till Kungen på 70-årsdagen den 30 april i år och i programmet medverkande Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår.

Program

 • Livgardets gamla marsch – Anon
 • Hovtrumpetarkår – Anon
 • Uvertyr till Barberaren i Sevilla – Rossini
 • Ecco respiro appena ur Adriana Lecouvreur – Cilea
 • Pas re Doublé nr 1 eller 2 – Rossini
 • Marsch ur Gustav Wasas saga – Hallén
 • Kungen gick invid grönskande strand – Hallström
 • Triumfmarsch ur Aida – Verdi
 • Einzug Der Gäste – Wagner
 • Dich Teure Halle – Wagner
 • Till Prins Oscar Hertig av Skåne – Janhagen
 • I skogen – Stenhammar
 • Ur Symfoniska danser ur West Side Story – Bernstein
 • I could have danced all night – Loewe
 • Fanfar till H.M. Konungen – Björkman
 • Carl XVI Gustafs honnörsmarsch – Holmlund
Kungen tackar Livgardets tre musikkårer efter konserten.

Kungen tackar Livgardets tre musikkårer efter konserten. Foto: Björn Westerdahl

I sitt tacktal efter konserten sa Kungen:

Jag vill tacka Livgardet för en fantastiskt fin konsert ikväll. Det är en unik upplevelse se – och höra – Försvarsmusikens tre kårer spela tillsammans.

Den här konserten kan ses som ett slags slutpunkt på det jubileumsår vi har bakom oss. Det har varit många evenemang och Livgardet har varit trogna följeslagare. Vi har kort sagt haft mycket roligt tillsammans det här året!

H.M. Konungen

Försvarsmusiken

Försvarsmusiken är funktionsansvarig för musiken i Försvarsmakten och ska bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Försvarsmusiken ansvarar därmed för musiken vid stats-, försvarsmakts- och förbands­ceremonier, riksmötets öppnande och vaktparaden i Stockholm. Sedan 2010 tillhör Försvarsmusiken Livgardet.

Försvarsmusikens ledning består av Chef och Musikinspektör samt en stab om 6 personer. Försvarsmusiken är också en länk till det civila samhället och utgör en viktig del av det svenska musiklivet genom de konserter musikkårerna årligen genomför runt om i landet.

Musikkårer

 • Arméns musikkår är Försvarsmaktens största musikkår och är stationerad i Stockholm
 • Livgardets dragonmusikkår är en beriden musikkår stationerad i Stockholm
 • Marinens musikkår med anor från 1680 är stationerad i Karlskrona