Prins Carl Philip besökte svenska FN-styrkan i Mali

Onsdagen den 26 till och med lördagen den 29 oktober besökte Prins Carl Philip den svenska FN-kontingenten i Mali.

Prinsen besöker den svenska personalen tjänstgörande för EUTM (European training mission in Mali).

Prinsen besöker den svenska personalen tjänstgörande för EUTM (European training mission in Mali). Foto: Försvarsmakten

Den svenska FN-styrkan består av cirka 250 soldater och lyder under FN:s insats i Mali, MINUSMA.

Prinsen samtalar med generallöjtnant Dennis Gyllensporre, chef för Försvarsmaktens högkvarter och chef för ledningsstaben samt överstelöjtnant Jonas Nilsson, chef för den svenska kontingenten i Mali.

Prinsen samtalar med generallöjtnant Dennis Gyllensporre, chef för Försvarsmaktens högkvarter och chef för ledningsstaben samt överstelöjtnant Jonas Nilsson, chef för den svenska kontingenten i Mali. Foto: Försvarsmakten

Prinsen deltar i fotpatrull i byn Kabara, söder om Timbuktu.

Prinsen deltar i fotpatrull i byn Kabara, söder om Timbuktu. Foto. Försvarsmakten

Prinsen besökte bland annat den svenska basen Camp Nobel för att uppdatera sig om förbandet och dess verksamhet. Där höll Prinsen ett tal, där han tackade soldaterna för deras insatser:

Jag är mycket imponerad av hur väl ni lyckas med att utföra ert uppdrag i den här extremt utmanande miljön. (…)

Jag känner en enorm respekt för det arbete som ni utför och de uppoffringar som ni gör. Som kollega och svensk är jag tacksam – och väldigt stolt – över att vårt land har så skickliga svenska soldater på plats ute i världen.

H.K.H. Prins Carl Philip

Prinsen på den svenska basen Camp Nobel.

Prinsen på den svenska basen Camp Nobel. Foto: Försvarsmakten

Prinsen deltog även i en medaljceremoni för delar av det svenska förbandet.

Den svenska FN-kontingenten i Mali består av ett underrättelseförband och ett antal officerare som tjänstgör i olika staber. Som stöd till detta bidrag finns en nationell stödenhet för logistik.