Prins Daniel vid IVA:s högtidssammankomst

Fredagen den 28 oktober närvarade Prins Daniel vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) högtidssammankomst i Stockholm.

IVA:s stora guldmedalj tilldelas professor Dan Brändström.

IVA:s stora guldmedalj tilldelas professor Dan Brändström. Foto: Vinger Elliot Fotografi

Högtidssammankomsten inleddes på Konserthuset där IVA:s preses, ordförande Leif Johansson, öppnade sammankomsten.

Därefter framförde medicine doktor Gunilla Bolinder ett minnestal över Nanna Charlotta Svartz (1890–1986). År 1937 blev Svartz den första svenska kvinnliga professorn inom medicin och den första kvinnliga professorn vid ett statligt svenskt lärosäte. Svartz forskade i invärtesmedicin, särskilt mag-tarmsjukdomar och ledsjukdomar (reumatiska sjukdomar). Svartz uppfann läkemedelsföretaget Pharmacias allra första riktiga läkemedel som fick namnet Salazopyrin och började säljas år 1940.

Prinsen delade ut IVA:s stora guldmedalj till professor Dan Brändström. Han tilldelas utmärkelsen ”för sina utomordentliga insatser och djupa engagemang för svensk och europeisk forskning och högre utbildning. Han är en sann humanist och samhällsvetare med gediget intresse och engagemang för naturvetenskap, teknik och medicin. Som skicklig och erfaren ämbetsman, drivande och visionär utredare och orädd och frejdig debattör har han bidragit till genomgripande förändringar av forskningens finansiering och organisering”.

IVA:s guldmedalj tilldelas civilekonom Marie Ehrling.

IVA:s guldmedalj tilldelas civilekonom Marie Ehrling. Foto: Vinger Elliot Fotografi

IVA:s guldmedalj tilldelades professor Lars-Gunnar Mattsson för sin centrala roll i att utveckla industriell internationell marknadsföring som akademiskt ämnesområde, professor Magnus Berggren för sin innovativa och nyskapande forskning inom organisk elektronik samt civilekonom, ekon. dr. hc Marie Ehrling för sina stora insatser som ledare och genom betydelsefullt styrelsearbete i svenskt näringsliv.

Sammankomsten på Konserthuset avslutades med att verkställande direktör och professor Björn O. Nilsson talade om framsteg inom forskning och teknik.

På kvällen hölls en bankett på Stockholms stadshus.