Drottningen vid Äldrecentrums jubileum

Torsdagen den 27 oktober deltog Drottningen i stiftelsen Äldrecentrums 30-årsjubileum på Aula Medica i Solna.

Drottningen vid Äldrecentrums temadag för att uppmärksamma forskning om åldrande och åldrandets sjukdomar.

Drottningen vid Äldrecentrums temadag för att uppmärksamma forskning om åldrande och åldrandets sjukdomar. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Eftermiddagen på Aula Medica inleddes med tal av Drottningen, som sa:

Vi lever i ett åldrande samhälle. I takt med att välståndet ökar och mediciner blir mer effektiva, blir vi allt fler som lever allt längre. Detta är en mycket glädjande utveckling! Men den ställer oss också inför nya utmaningar. Som individer, som anhöriga, och som samhälle. [ … ]

Vi behöver mer forskning, mer kunskap. Och, inte minst, att denna kunskap får en praktisk tillämpning ute i samhället.

Det finns också goda möjligheter för Sverige att dela med sig av denna kunskap till andra länder. Hans Majestät och jag besökte nyligen Tyskland. Den tyska demografiska situationen liknar i mångt och mycket den svenska. Därför finns där ett stort intresse för innovativa lösningar inom sjukvård och äldreomsorg. Ett kunskapsområde där det glädjande nog finns många goda svenska exempel att lära av!

H.M. Drottning

Professor Laura Fratiglioni föreläste därefter om det friska åldrandet och professor Miia Kivipelto om att förebygga demens. Båda är verksamma vid Aging Research Center.

Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum, berättade om arbetet för ett demensvänligt samhälle och Pär Schön, forskare på Stiftelsen Äldrecentrum, beskrev en äldrevård i obalans.

Under föreläsningarna som hölls i Karolinska Institutets aula, Aula Medica.

Under föreläsningarna som hölls i Karolinska Institutets aula, Aula Medica. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Om Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskaps­centrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldre­området.

Uppdraget är att öka kunskapen om äldre personers levnadsvillkor, hälsa och ohälsa, vård och omsorgsbehov. Äldrecentrum gör analyser och tar fram beslutsunderlag kring frågor som utgår från den äldre personens behov och samhällets förmåga att möta dessa.

Äldrecentrum ingår i Äldreforskningens hus, som även omfattar Aging Research Center (ARC) vars huvudmän är Karolinska Institutet och Stockholms universitet och Stiftelsen Svenskt demenscentrum.