Drottningen och Prinsessan Sofia i möte med barnrätts­organisationer

Tisdagen den 25 oktober höll Drottningen och Prinsessan Sofia ett möte med Barnombuds­mannen och de stora barnrättsorganisationerna på Kungl. Slottet. Sammankomsten var en uppföljning av den workshop, om insatser för att hjälpa nyanlända barn och ungdomar, som Drottningen bjöd in till i våras.

Drottningen och Prinsessan Sofia välkomnar till mötet.

Drottningen och Prinsessan Sofia välkomnar till mötet. Foto: Kungahuset.se

Drottningen som tagit initiativet till mötet hälsade alla välkomna till Kungliga slottet. Inbjudna var representanter från: Barnombudsmannen, BRIS, Care about the Children, Ecpat, Ensamkommandes förbund, Mentor Sverige, Plan International Sverige, Rädda Barnen, Scouterna, SOS Barnbyar, UNICEF och World Childhood Foundation.

När alla organisationer återigen samlades på slottet inledde BO med att redogöra för myndighetens arbete under det senaste året. Man hade bland annat träffat många hundra ensamkommande barn och intervjuat dessa. Intervjuerna har resulterat i rapporten ”Barn på flykt - barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande”. BO berättade vidare att om de utmaningar som ensamkommande barn och unga möter och hur många lider av psykisk ohälsa.

Från Ensamkommandes förbund deltog Omid Mahmoudi och Hamza Ibrahim som var särskilt inbjudna för att berätta om sitt arbete och om möjligheter och utmaningar som de möter.

Deltagare vid workshopen "Våra flyktingbarn - Vår tids utmaning".

Deltagare vid workshopen "Våra flyktingbarn - Vår tids utmaning". Foto: Kungahuset.se

Därefter gick ordet till samtliga inbjudna organisationer som alla presenterade förändringar som skett i den egna verksamheten kopplat till barn på flykt i Sverige. Under genomgången berättade exempelvis Bris att fler och fler ensamkommande barn ringer förbundets hjälptelefon.

Rädda Barnen redogjorde för arbetet som görs av deras mobila team. SOS barnbyar informerade om en mentorsverksamhet man bedriver i Hammarkullen i Göteborg. Målet är att ge barnen verktyg och möjligheter till ett självförsörjande liv i Sverige.

Unicef presenterade därefter sin nyutkomna rapport ”Uprooted – the growing crisis for refugee and migrant children”. Rapporten visar att nära 50 miljoner barn är på flykt, 28 miljoner av dessa på grund av krig och förföljelse.

Därefter följde gruppdiskussioner om situationen för barn på flykt i Sverige med fokus på brister och möjliga samarbeten.

Drottningen avslutade uppföljningsmötet med att tacka alla organisationer för deras medverkan och konstaterade samtidigt att ”organisationerna inte kan göra allt på egen hand, men tillsammans kan vi åstadkomma så mycket”.

Omid Mahmoudi och Hamza Ibrahim.

Omid Mahmoudi och Hamza Ibrahim. Foto: Kungahuset.se

Intervju med ordförande Hamza Ibrahim och verksamhetsledare Omid Mahmoudi, Ensam­kommandes förbund

Välkomna till Kungliga slottet!

– Tack, vi känner oss verkligen hedrade över att Ensamkommandes förbund har fått komma hit idag. Vi är ju en ganska ny organisation. Vi kom igång först 2013. Idag har vi fått möjlighet att träffa barnrättsorganisationer som har varit igång mycket längre än vi. En träff av det här slaget är med andra ord väldigt viktig för oss. Vi får dessutom möjlighet att nätverka, säger Omid Mahmoudi, verksamhetsledare på Ensamkommandes förbund.

Idag berättade ni bland annat om Mötesplats Otto i Malmö. Vad är det för något?

– Det är en mötesplats för ensamkommande barn och unga nyanlända där vi bjuder in till olika aktiviteter. På Mötesplats Otto vill vi bryta deras ensamhet och få dem att känna gemenskap. Vi som driver mötesplatsen har själva dessa erfarenheter. Det är viktigt att nyanlända kan komma till oss och prata och byta erfarenheter. Det är uppskattat, säger Hamza Ibrahim, ordförande för Ensamkommandes förbund.

Under dagens seminarium så pratade du bland annat om att ni har egna studentfiranden. Kan du berätta?

– Vi har sett att behovet finns. Flera ensamkommande har tagit studenten utan att någon har väntat på skolgården. Nu hör vi av oss till dessa studenter och väntar på dem på skolgården för att fira tillsammans med dem. Därefter har vi en studentskiva. Det är viktigt att de känner att någon bryr sig, avslutar Hamza Ibrahim.