Kungen vid IVA:s framtidsseminarium

Torsdagen den 20 oktober deltog Kungen i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) seminarium Royal Technology Forum – Technology Foresight. I fokus för framtidsspaningarna stod tre teknikområden – nanoteknik, medicinsk diagnostik och robotik.

Kungen vid IVA:s framtidsseminarium.

Kungen vid IVA:s framtidsseminarium. Foto: Erik Cronberg

Seminariet tillägnades Kungen, som är akademiens beskyddare, med anledning av 70-årsdagen tidigare i år.

Under Royal Technology Forum – Technology Foresight som hölls på IVA:s konferenscenter i Stockholm bjöd tre talare på framtidsspaningar. Ämnet var väntade teknikgenombrott och hur de kan påverka samhället. Tre av IVAs ledamöter tillika några av Sveriges ledande forskare presenterade de olika områdena.

Först ut var nanoteknik och professor Maria Strømme, Uppsala Universitet, som introducerade ämnet och kvällen förste talare professor Robert S. Langer, Massachusetts Institute of Technology (MIT) som uppehöll sig kring Nanotechnology and its potential in medicine.

Därefter presenterade professor Fredrik Höök, Chalmers Tekniska Högskola, ämnet medicinsk diagnostik och professor David R Walt, Tufts University. Professor Walt talade kring The Emerging Revolution in Diagnostics.

Det tredje ämnet var robotik. Professor Danica Kragic, Kungliga Tekniska Högskolan, gav en introduktion och presenterade därefter kvällen siste framtidsspanare professor Magnus Egerstedt, Georgia Tech, som talade under rubriken Collaborative Robotics: Robots and People, and Even More Robots. Professor Egerstedt förestår Georgia Robotics and Intelligent Systems Laboratory (GRITS Lab) vid Georgia Tech.

Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien

IVA är en fristående akademi som har "...till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling” (§ 1, IVA:s stadgar).

IVA har 1300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning.

Kungen är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens högste beskyddare och deltar aktivt i IVA:s verksamhet.