Prins Carl Philip vid militärövning med Amfibieregementet

Fredagen den 14 till och med söndagen den 16 oktober följde Prins Carl Philip andra amfibiebataljonens övning i Stockholms södra skärgård.

Bataljonschefen överstelöjtnant Fredrik Herlitz och Prins Carl Philip.

Bataljonschefen överstelöjtnant Fredrik Herlitz och Prins Carl Philip. Foto: Major Kristina Swaan

Syftet med övningen var att öva grundläggande förmågor i fälttjänst och mer specifika som till exempel sjömålsstrid.

Prinsen följde amfibiebataljonens övning på plats för att uppdatera sig om förbandet och dess verksamhet.

Prinsen genomförde sin grundutbildning vid dåvarande Vaxholms Amfibieregemente. I oktober 2014 befordrades Prins Carl Philip till major.