Drottningen invigde Un Suédois à Paris au 18e siècle. La collection Tessin

Tisdagen den 18 oktober invigde Drottningen utställningen Un Suédois à Paris au 18e siècle. La collection Tessin på Musée du Louvre i Paris. Det är verk ur den svenske greven Carl Gustaf Tessins konstsamling som under hösten visas på Louvren. Samlingen tillhör Nationalmuseum.

Drottningen tog del av Tessins konstsamling som visas på Louvren.

Drottningen tog del av Tessins konstsamling som visas på Louvren. Foto: IBL

Carl Gustaf Tessin var svensk ambassadör i Paris åren 1739–42. Uppdraget rörde politiska underhandlingar, men det som fått bestående resultat är hans omfattande konstnärliga kontakter och många konstinköp. Ingen annan enskild samling skapad i Paris under 1700-talet är lika väl bevarad som Tessins och den påminner om konstens och konstsmakens utveckling i den franska huvudstaden under rokokons höjdpunkt.

I dag tillhör samlingen Nationalmuseum.

Drottningen på Louvren. Foto: IBL

Drottningen på Louvren. Foto: IBL

Ett urval av de främsta verken ur Tessins samling, 120 stycken, visas på Louvren under hösten. En något omarbetad version av utställningen går sedan vidare till Morgan Library i New York där den visas våren 2017.

Drottningen vid Tessins porträtt, målat i Paris 1741 av konstnären Jacques André Joseph Aved.

Drottningen vid Tessins porträtt, målat i Paris 1741 av konstnären Jacques André Joseph Aved. Foto: IBL

Carl Gustaf Tessin

Carl Gustaf Tessin var en av sin tids främsta kulturpersonligheter och förmedlare av rokokoepokens franska kultur och konst till Sverige.

Efter faderns, Nicodemus Tessin d.y., död 1728 blev han överintendent och övertog ledningen av slottsbygget i Stockholm och introducerade tillsammans med Carl Hårleman den franska rokokon i Sverige. Han tog ett stort antal konstnärer och konsthantverkare från Frankrike för kungliga slottets slutförande och inredningsarbeten. För att höja nivån på de inhemska konstnärerna grundade han 1735 landets första ritskola, Kongliga Ritarakademien, en företrädare till den svenska konstakademien.

Den stora konstsamling som han av ekonomiska skäl tvingades sälja inlöstes av staten via Lovisa Ulrika och utgör stommen i Nationalmuseums äldre avdelning. På motsvarande sätt såldes Tessins mynt- och medaljsamling, en av landets största, vilken 1795 tillfördes Kungl. Myntkabinettet.