Drottningen överlämnade stipendier till forskare

Torsdagen den 13 oktober överlämnade Drottningen stipendier ur stiftelsen Frimurare Barnhuset till forskare vid en ceremoni på Bååtska palatset i Stockholm.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna efter stipendieutdelning i stiftelsen Frimurare Barnhuset.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna efter stipendieutdelning i stiftelsen Frimurare Barnhuset. Foto: Fru Bergkvist

Under ceremonin mottog de 35 stipendiaterna i pediatrisk forskning stipendie­diplom av Drottningen.

Utdelningen avrundades med två föredrag, docent Lena Krumlinde Sundholm talade om sin forskning kring utveckling av handfunktion hos barn med cerebral pares. Därefter berättade med dr Jenny Alkén om sitt forsknings­projekt kring gulsot hos nyfödda.

Drottningen är stiftelsens beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.

Om stiftelsen Frimurare Barnhuset

Stiftelsens ändamål är att till danande av goda och samhälls­nyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Härutöver kan understöd lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.