Kungen höll avskedsaudiens för Kanadas ambassadör

Måndagen den 10 oktober hölls en avskedsaudiens på Kungl. Slottet för Kanadas ambassadör Kenneth Macartney.

Kungen tillsammans med Kanadas ambassadör Kenneth Macartney vid dagens avskedsaudiens.

Kungen tillsammans med Kanadas ambassadör Kenneth Macartney vid dagens avskedsaudiens. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.