Prins Daniel besökte GIH

Torsdagen den 6 oktober besökte Prins Daniel Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.

Prins Daniel testade sin syreupptagningsförmåga och högskolelektor för Idrottslaboratoriet LTIV, Niklas Psilander, berättar om testet.

Prins Daniel testade sin syreupptagningsförmåga och högskolelektor för Idrottslaboratoriet LTIV, Niklas Psilander, berättar om testet. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Besöket inleddes med att Prinsen fick en presentation om GIH:s verksamhet.

I gymnastiksalen pågår undervisning i äventyrspedagogik och eleverna förklarar och visar.

I gymnastiksalen pågår undervisning i äventyrspedagogik och eleverna förklarar och visar. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Därefter talade professor Karin Redelius kring "Barns rätt och barnrätts­konventionen i idrotten". Fil. Dr. Anna Tidén talade kring "Barns och ungas motorik och fysisk aktivitet" och docent Örjan Ekblom om "Barns fysiska aktivitet, kondition och vikt". Avslutningsvis talade M.D. Elin Ekblom om "Barns stillasittande".

Prins Daniel testade sin handstyrka med en gripmeter.

Prins Daniel testade sin handstyrka med en gripmeter. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Som avslutning på besöket fick Prinsen en rundvandring av GIH:s lokaler. Prinsen fick se en undervisning i äventyrspedagogik i gymnastiksalen där studenterna utförde olika uppdrag som liknade en hinderbana.

Prinsen besökte även GIH:s idrottslaboratorium där Prinsen fick prova benlyft och handstyrka.